artikel

Wees zuinig op (de kennis van) je mensen

Geen categorie

Bedrijven zijn niet zuinig genoeg op de kennis van hun mensen. Als een emdewerker vertrekt, verdwijnt daarmee niet zelden cruciale kennis uit de organisatie. Slechts een derde van de organisaties heeft een plan klaar liggen om die kennis bij zo'n vertrek te behouden, blijkt uit een onderzoek van Marketresponse in opdracht van Yacht. 

Bijna de helft van de Nederlandse organisaties heeft een duidelijk beeld van de benodigde kennis, systemen en processen die nodig zijn om de bedrijfsdoelstellingen te kunnen realiseren, blijkt uit het onderzoek. Ruim 70 procent van de 432 ondervraagde ondernemingen weet welke medewerkers beschikken over cruciale kennis. Toch kunnen organisaties verrast worden wanneer een medewerker met cruciale kennis vertrekt. Slechts een derde van de organisaties heeft een plan klaar liggen om kennis te behouden bij het vertrek van deze medewerkers.

Volgens Yacht-directeur Peter Hulsbos zijn organisaties het afgelopen jaar wendbaarder geworden. "Door wendbaar te zijn op het gebied van kennis, arbeid en processen ben je als organisatie in staat snel in te spelen op marktontwikkelingen en daardoor concurrerend te blijven," zegt Hulsbos. "Nederland wordt ook steeds meer een kennisintensieve samenleving en die kennis hebben we best scherp op het netvlies. Ook daar zie ik voortgang. Als echter een medewerker vertrekt, verdwijnt ook de kennis en dat is op dit moment funest voor organisaties omdat er niet is nagedacht over het behoud van deze kennis. Daar is dus nog een flinke stap te zetten”

Kwetsbaar
Uit het onderzoek blijkt dat vooral de overheid kwetsbaar is wanneer het gaat om de uitstroom van kennis. Bij slechts een kleine meerderheid van overheidsorganisaties is bekend wie er over de cruciale kennis beschikt.

Binnen de sector industrie is goed bekend welke kennis cruciaal is (89 procent) en wie er over deze kennis beschikt (78 procent). Toch kan de helft van de organisaties binnen deze branche niet met zekerheid zeggen wat er gebeurt als medewerkers met essentiële kennis vertrekken.

Ook in de zorgbranche, waar  veel is vastgelegd in procedures en regelgeving, zegt een ruime meerderheid (80 procent) dat bekend is wie er over de kennis beschikt. Toch ligt ook hier nauwelijks een plan klaar wanneer een medewerker met cruciale kennis vertrekt.

Talentmanagement
Veel organisaties blijken volgens het onderzoek moeite hebben met het aantrekken (40 procent) en behouden van talent (24 procent). Ze zijn zich ervan bewust dat talent gemotiveerd en gebonden wordt door uitdaging. Toch koestert slechts de helft van de bedrijven het aanwezige talent.

Ondanks het feit dat organisaties vrezen talent weer snel te verliezen, investeert 57 procent nog o.m. door middel van opleidingen en trainingen wel in talent. De vraag blijft echter of bedrijven dit terugverdienen of op zoek moeten naar andere oplossingen om over talent te blijven beschikken.

Binnen de Industrie heeft een meerderheid (59 procent) van de bedrijven moeite met het aantrekken van talent, maar er wordt ook relatief weinig in geïnvesteerd. Wel zijn zij in staat talent voor langere tijd aan zich te binden en koesteren zij hun talent beter dan gemiddeld. Daarbij ziet een relatief grote groep bedrijven de noodzaak van het gebruik van ‘flexibel talent’ in de vorm van een pool met branchegenoten.

De overheid investeert relatief weinig in talent en ondervindt moeite met het aantrekken van talent (37 procent). Hulsbos: "Talent wordt ook amper gekoesterd. Organisaties binnen de overheid erkennen dat talent uitdaging nodig heeft, maar bieden dit veel minder dan in andere branches. 46 procent van de respondenten weet dat talent bij ze wegloopt omdat er niet genoeg uitdaging wordt geboden. Toch heeft de overheid wel degelijk interessante en uitdagende opdrachten die vervuld kunnen en moeten worden.”

Wat verder blijkt uit het onderzoek:

– 12 Procent van de ondervraagden is bereid 15 procent loon in te leveren voor een uitdagender werk. Dit is m.n. in het topmanagement (20 procent), middenmanagement (9 procent)

– 35 Procent gaat bij organisaties weg omdat er onvoldoende uitdaging wordt geboden

– Bij de overheid is bij 62 procent van de ondervraagden bekend wie over cruciale kennis beschikt. In de zorg en de Industrie is dat respectievelijk 80 procent en 78 procent

Reageer op dit artikel