artikel

Met de praatstok spreek je in volledige vrijheid

Geen categorie

Praatstokken (talking sticks) worden onder andere gebruikt in 'talking circles' (gemeenschapsbijeenkomsten). Ze vormen een traditionle manier van inheemse volkeren in Noord-Amerika om problemen op te lossen. Het is een goede en effectieve manier om mensen in staat te stellen in volledige vrijheid te spreken. Ook tijdens vergaderingen. Carla van den Bos van vergaderendoejezo! legt uit.

De praatstok is een visueel middel om te laten zien wie aan het woord is en dat diegene die praat niet onderbroken mag worden. Het werken met een praatstok werkt met name goed in een grote vergadering, waarin iedereen iets wil zeggen. Ook in kleinere vergaderingen kan echter goed met een praatstok gewerkt worden.

Het is aan de voorzitter om de voortgang van de vergadering te bewaken en dus om de praatstok door te geven. Hij of zij geeft mensen derhalve het woord door hen letterlik de praatstok te geven. Aan het eind van de behandeling van een vergaderpunt vat hij/zij samen. De voorzitter mag altijd praten, daarnaast mag alleen diegene met de praatstok dat. Bovendien mag diegene niet onderbroken worden. Dit geeft ruimte en veiligheid. Door het gebruik van de praatstok wordt actief geluisterd zonder dat dit betekent dat iedereen het met het betoog eens hoeft te zijn. Doordat er beter geluisterd wordt, begrijpt men elkaar beter en is het makkelijker om gezamenlijk tot een besluit te komen.

Extra regels
U kunt uiteraard een aantal extra regels instellen. Zo kunt u van te voren bepalen dat iemand per agendapunt maar een keer de praatstok mag gebruiken. Hierdoor moeten de deelnemers goed bedenken of ze aan het begin of juist aan het eind van het agendapunt het woord willen hebben. Ook kunt u bepalen dat er aan het eind van de bespreking van een agendapunt of aan het eind van de vergadering een vaststaand aantal minuten ingelast wordt voor een 'open discussie'.

(Bron: www.vergaderendoejezo.nl)

Reageer op dit artikel