artikel

‘Schrale oogst’ na dertig jaar Arbowet

Geen categorie

Wat heeft de Arbowet, die dertig jaar geleden werd ingevoerd, opgebracht? Weinig, zo blijkt uit een analyse van onderzoeker Jan Popma van de Universiteit van Amsterdam.  In zijn rapport ‘Schrale oogst’ somt hij de resultaten op.

  • het percentage werknemers dat fysiek zwaar werk verricht is niet of nauwelijks afgenomen;
  • het aantal werknemers dat aangeeft problemen te hebben met de werkdruk (psychische belasting) is de afgelopen vijftien jaar vrijwel constant gebleven, net als het aantal werknemers dat last heeft (gehad) van burn-out verschijnselen;
  • uit evaluaties van arboconvenanten die sinds 1999 zijn afgesloten blijkt dat in sommige sectoren wel winst is geboekt, maar dat er op het gebied van gezondheidsklachten vrijwel geen effect van de convenanten is gemeten.

Een mogelijke verklaring voor deze magere resultaten ziet Popma in het feit dat er misschien te weinig rekening is gehouden met eventuele veranderingen in de structuur van de arbeidsmarkt. De gezondheidszorg is bijvoorbeeld sterk gegroeid, en daar wordt veel zwaar werk verricht. Maar het kan volgens de onderzoeker ook zijn dat de meest voor de hand liggende reden geldt: veel werkgevers laten zich simpelweg weinig gelegen liggen aan de arboregels.   

(Bron: Jan Popma in Arbo)

Download het rapport

Reageer op dit artikel