artikel

‘Ondernemend managen doet kritiek verstommen’

Geen categorie

De kritiek op de rol en betekenis van managers zwelt aan, zowel in de media als in de managementliteratuur. Een veelgehoorde stelling: management is overbodig geworden en we moeten managers maar van de hand doen.  Managementconsultant Norbert Greveling gaat in zijn boek De ondernemende manager in op de kritiek.

‘Waar gaat die kritiek eigenlijk over, is die kritiek logisch en is die terecht?’ vraagt Greveling zich af.  ‘En wat kunnen managers daarvan leren en anders doen om die kritiek te doen verstommen?’

Management op dood spoor

Een conclusie die Greveling in het begin van het boek trekt is dat management als vakgebied op een dood spoor terecht is gekomen. Volgens de schrijver is een kentering in de opvatting over managers nodig. ‘Er lonkt een nieuw perspectief waarbij je als manager kunt bijdragen aan de toekomstbestendigheid van je organisatie: het perspectief van ondernemend managen’.

“Ik was vooral nieuwsgierig naar waar dat huidige beeld over management nu eigenlijk vandaan komt en waarom er zo negatief op wordt gereageerd,” aldus Greveling. “Daarbij is het inzichtelijk geworden wat er écht van managers verwacht wordt en in welke richting management zich de komende jaren zal moeten ontwikkelen.”

Ondernemend managen voor waarde-innovatie

Volgens Greveling is het in deze tijd belangrijk dat je als ondernemende manager vooral zorgt voor de toekomstbestendigheid van je organisatie en dat je het accent verlegt naar waarde-innovatie. In De ondernemende manager maakt hij concreet wat dat betekent voor de manager van nu en waar de focus van managers moet komen te liggen. Daarbij verschaft hij managers een aanpak en het gereedschap om als ondernemende manager aan de slag te kunnen.

Greveling nodigt managers uit om na te denken over de accenten in hun werk en stimuleert hen om veel ondernemender te managen. Zodat organisaties ook in de toekomst goede resultaten blijven boeken, managers met meer plezier werken en daar ook de gepaste erkenning én waardering voor krijgen.

Reageer op dit artikel