artikel

Bureaucratie is goed voor samenwerking gemeenten

Geen categorie

Bureaucratisch werken heeft een positief effect op de mate waarin binnen een gemeente integraal samengewerkt wordt. Dat is de opvallendste conclusie uit een onderzoek naar integrale samenwerking binnen gemeenten dat in opdracht van Movisie is uitgevoerd.

Uit het onderzoek blijkt dat binnen gemeenten integraal wordt samengewerkt. Vooral op gecombineerde afdelingen welzijn, werk en inkomen wordt vaker integraal samengewerkt. Dit is volgens onderzoekster Marrit Gouverneur belangrijk voor het beleid ten aanzien van kwetsbare burgers: ‘Een integrale samenwerking zou de ondersteuning van kwetsbare burgers die met meerdere problemen te maken hebben kunnen verbeteren.'

De conclusie dat bureaucratie daarbij helpt, noemt ze verrassend. ´Bureaucratie heeft natuurlijk een negatieve lading en die komt ergens vandaan. Maar toch zien we duidelijk dat er meer integrale samenwerking is als er meer bureaucratie is.´ De verklaring ligt volgens Gouverneur in het feit dat als een gemeente bureaucratisch is, er vastgelegd is dat mensen elkaar moeten opzoeken. ‘Blijkbaar doen ze dat.'

Politieke kleur
Naast bureaucratisch werken hebben ook de houding van de uitvoerend ambtenaar en het draagvlak onder de medewerkers een positief significant effect op integrale samenwerking. Hoe groot of hoe klein een gemeente is, zegt niets over de mate waarin samengewerkt wordt. Gouverneur: ‘We dachten dat er in kleinere gemeenten meer samengewerkt zou worden, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Ook de politieke kleur van het college blijkt niet van invloed op de integrale samenwerking.'

Het rapport dat is geschreven voor de opleiding Vraagstukken van Beleid en Organisatie van de Universiteit Utrecht geeft een aantal aanbevelingen om de integrale samenwerking te verbeteren. ‘Zorg dat men weet wie welke kennis en deskundigheid in huis heeft en zorg dat mensen elkaar opzoeken en ondersteunen', aldus Gouverneur. Daarbij pleit ze er ook voor om ‘de juiste mate van bureaucratie' te vinden. ‘Bureaucratie werkt, maar ik denk dat het niet moet doorslaan.'

Bron: Binnenlands Bestuur

 

Reageer op dit artikel