artikel

Oud of jong: De problemen zijn dezelfde

Geen categorie

Oudere werknemers en hun jongere collega's worden op de werkvloer met dezelfde problemen geconfronteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van rekruterings-specialist Monster in Canada, zo schrijft Express.be.

Hoewel de babyboomers en millennials zich aan het tegenovergestelde uiteinde van de professionele carrière bevinden, blijken ze volgens de onderzoekers veel bekommernissen te delen. Wel wordt opgemerkt dat jongeren zich dubbel zo vaak als de babyboomers gemotiveerd voelen door het loon. Bij de oudere werknemers wordt er dan weer dubbel zoveel gewag gemaakt van het werkplezier.

"Uit het onderzoek blijkt onder meer dat 47 procent van de babyboomers, de oudste generatie op de werkvloer, van mening is dat de werkgever voor onvoldoende ondersteuning en begeleiding zorgt," aldus de Canadese krant The Vancouver Sun. "Diezelfde klacht kan echter ook worden opgetekend bij 38 procent van de millennials, de jongste groep werknemers. Ook wordt door 37 procent van de millennials opgemerkt dat de werkgever de mogelijkheden van de jonge arbeidskrachten onvoldoende benut. Ook 33 procent van de babyboomers is die mening toegedaan."

Geen respect
Volgens 27 procent van de millennials heeft de werkgever geen respect voor hun leeftijdsgroep. Datzelfde vindt 28 procent van de babyboomers ten opzichte van de oudere werknemers. In beide leeftijdsgroepen wordt door meer dan één derde van de respondenten opgemerkt dat hun bedrijf een gebrek aan visie heeft en de productiecapaciteit niet ten volle benut.

Er wordt aan toegevoegd dat beide categorieën ook dezelfde waarden koesteren. Telkens zegt bijna iedereen dat een goed salaris en een evenwicht tussen gezin en werk belangrijk zijn bij het zoeken van een baan. Er wordt nog opgemerkt dat jongeren verwachten minstens vijf keer van baan te zullen veranderen vooraleer ze met pensioen gaan

Reageer op dit artikel