artikel

Verbeter de wereld, begin bij jezelf… met Kaizen

Geen categorie

Het Japanse woord en filosofische concept Kaizen betekent het zich volledig inzetten ten behoeve van continue en stapsgewijze verbetering. Niet alleen op organisatorisch, maar evengoed op persoonlijk vlak.

Japanse bedrijven hebben dankzij Kaizen ongekende successen bereikt. Misschien vooral omdat medewerkers en managers Kaizen als levensfilosofie konden verinnerlijken en er dus naar gingen leven en werken. Het is niet iets dat alleen aan Japanners is voorbehouden, iedereen kan de Kaizen-weg tot zelfverbetering volgen. Het is geen moeten, maar een keuze.

Wie ervoor kiest, streeft ernaar zich elke dag als mens te verbeteren. Dat vereist veel zelfonderzoek: zie je potenties, kom in contact met je idealen en voel je gedrevenheid. Zelfonderzoek zal je ook leren dat ongeacht de situatie er altijd kansen zijn om innerlijk vooruit te komen en daarmee die situatie op te lossen. Niet meteen, maar geleidelijk, stap voor stap. Kaizen is daar uitstekend voor geschikt, het is een manier van denken die je ertoe aanzet je nooit neer te leggen bij een gegeven situatie.

Drie voorwaarden
Ten eerste: Kijk ten eerste nooit alleen naar het finale resultaat, maar onderzoek ook zorgvuldig hoé je tot dat resultaat bent gekomen: ben je effectief en efficiënt genoeg geweest? Was er een bepaalde attitude of gewoonte in het spel?

Ten tweede: geloof in de kracht van de verbeelding. Dus ontwikkel een houding van nieuwsgierigheid en stel vragen.

En ten derde; gebruik de analogie van het beklimmen van een berg. Een riskante berg vereist net als moeilijke projecten ook kleine en zorgvuldige stappen.

(Bron: Times & Transcript)

Reageer op dit artikel