artikel

Tekort aan talent is de grootste zorg

Geen categorie

Vorig jaar stond de beheersing van de kosten nog aan de top, maar dat is niet meer de voornaamste zorg van het bedrijfsleven. Dat is nu het vinden van geschikt personeel, zo blijkt uit de zesde Europese HR-barometer, een onderzoek van Aon Hewitt.

HR-managers van Europese bedrijven maken zich de meeste zorgen over een tekort aan talent voor hun organisatie. Aon Hewitt voerde het onderzoek uit in opdracht van de European Club for human resources (EChr) onder HR-managers van ruim vijftig bedrijven uit heel Europa, waarvan 75 procent beursgenoteerd is en in totaal meer dan 2,2 miljoen werknemers in dienst zijn.

Een overzicht van de onderzoeksresultaten:

1. Vinden geschikt personeel grootste uitdaging
Waar in voorgaande jaren kosten de belangrijkste factor was bij het HR-beleid, zien HR-managers nu de grootste uitdaging in het vinden van geschikt personeel. Vorig jaar stond dit onderwerp nog op de vijfde plaats.

Andere belangrijke aandachtspunten voor de HR-professionals zijn:
– ambitieuze winstdoelstellingen
– product- en procesinnovatie
– expansie van activiteiten in nieuwe markten.

2. Vraag naar personeel groeit
Het aantal bedrijven dat meer medewerkers nodig heeft, stijgt van een op de vijf vorig jaar tot 28 procent nu. In 2009 verwachtte slechts 8 procent van de HR-managers een groei van het personeelsbestand.

3. Minder personeelsreducties
Deze positieve trend uit zich ook in de verwachte personeelsreducties. HR-managers denken komend jaar minder te hoeven snijden in hun personeelsbestand. In 2009 verwachtte 71% minder medewerkers nodig te hebben. Vorig jaar daalde dat aantal al tot 44%. Nu denkt nog maar een kwart (26%) een personeelsoverschot te hebben.

4. Meer aandacht voor menselijk kapitaal
Bij het opstellen van HR-beleid is aandacht voor het menselijk kapitaal belangrijker geworden. Ontwikkeling van leidinggevende kwaliteiten (54 procent), werknemersbetrokkenheid (50 procent) en het aan boord houden van talent (44 procent) hebben meer prioriteit dan in voorgaande jaren.

5. Belang reductie loonkosten daalt
Bijna de helft van de respondenten vindt dat zij te weinig en te laat betrokken worden bij strategische bedrijfsbesluiten die van invloed zijn op het personeelsbeleid. Het reduceren van de loonkosten daalt naar plaats 9 op de lijst van prioriteiten tot en met 2013.

6. Meer bedrijfsdoelstellingen behaald, maar verbeterpunten blijven
De HR-professionals geven aan meer dan voorgaande jaren de bedrijfsdoelstellingen te halen. Toch zegt het leeuwendeel ten aanzien van vijftien specifieke HR-activiteiten niet aan de verwachtingen te hebben voldaan.

Zo geeft 83 procent van hen aan de bedrijfsdoelstellingen op het vlak van de balans tussen werk en privé niet te halen. Op het gebied van diversiteit van het personeelsbestand behaalt driekwart van de bedrijven niet het gewenste niveau.

Andere verbeterpunten die de personeelsfunctionarissen noemen zijn het in kaart brengen en aansturen van kennis en vaardigheden, meer diversiteit van generaties op de werkvloer en het voorspellen van en anticiperen op werknemersverwachtingen.

Het naleven van zaken rondom wet- en regelgeving, zoals de zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, het waarborgen van privacy en het zorgen voor goede arbeidsverhoudingen en tegengaan van discriminatie, gaat desgevraagd wel goed.

7. Positief over omzet- en investeringsgroei
De resultaten van de HR-barometer weerspiegelen de algehele verbetering van de macro-economische situatie. Zo is het aantal HR-managers dat een ‘double digit' omzetgroei van hun bedrijf verwacht (groei van meer dan 10 procent) bijna verdriedubbeld tot 35 procent. Op het gebied van investeringen is dezelfde trend zichtbaar. Een kwart van de HR-managers verwacht een toename van bedrijfsinvesteringen van meer dan 10 procent. Vorig jaar was dat 16 procent, in 2009 was dit nog 4 procent.

"HR-managers hebben de cruciale overgangsperiode tussen crisis en herstel over het algemeen glansrijk doorstaan," zegt Brenda Broad van Aon Hewitt. "Hun vertrouwen in de toekomst stijgt. Ze beginnen zich nu meer te concentreren op de onderdelen van het menselijk kapitaal die van cruciaal belang zijn voor het leiding geven aan en de verdere uitbouw van het bedrijf."

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels