artikel

Charisma is aan te leren, een beetje althans

Geen categorie

Kan charisma worden aangeleerd? Volgens onderzoekers van de universiteit van Lausanne wel, zo schrijft express.be.

Voor het onderzoek weden 34 managers onderworpen aan een reeks tests waarbij hun charismatische eigenschappen in kaart werden gebracht, eerst door henzelf en daarna door tien collega’s. Daarna volgden een aantal onder hen een training; een tweede groep onderging die training niet. Wat bleek: de managers die getraind werden scoorden na de training aanmerkelijk hoger op vlak van charisma dan degenen die de training niet hadden gevolgd.

Welke technieken kunnen iemand charismatischer maken?

  • het gebruik van beeldspraak
  • het uitleggen van zaken door middel van verhalen en anekdotes
  • morele overtuigingen aantonen
  • het groepsgevoel delen
  • hoge verwachtingen creëren
  • vertrouwen communiceren
  • spraaktechnieken gebruiken zoals contrasten, opsommingen en het stellen van retorische vragen in combinatie met niet-verbale technieken zoals lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en een geanimeerd stemgeluid.

Toch is voorzichtigheid geboden: charisma blijft iets subtiels, dus zijn oefening en praktijk belangrijk om het gewenste resultaat te bereiken. De onderzoekers benadrukken dat er geen snelle oplossingen zijn en dat de oefeningen tijd vergen. Onervaren en overmatig gebruik van CLT’s (charismatic leadership tactics) resulteert in het tegenovergestelde effect: zelfparodie, pantomine-achtige handengebaren en gênante beeldspraak.

Maar hun conclusie is duidelijk: charisma is op zijn minst gedeeltelijk het resultaat van overdraagbare en onderwijsbare technieken.

Reageer op dit artikel