artikel

Goed management belangrijker dan juiste organisatievorm

Geen categorie

De organisatievorm draagt niet wezenlijk bij aan het bereiken van goede uitkomsten uit Publiek Private Samenwerking (PPS). Het zijn de managementinspanningen in de samenwerking die het succes van deze samenwerkingsrelaties bepalen.

Dat blijkt uit surveyonderzoek door de bestuurskundigen prof. dr. Jurian Edelenbos, prof. dr. Erik Hans Klijn en  prof. dr. Bram Steijn van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), dat kortgeleden is gepubliceerd in Public Administration.
PPS staat sterk in de belangstelling de laatste tien jaar. In de discussie over deze vorm van samenwerking wordt steeds veel nadruk gelegd op de juiste organisatievorm die de samenwerking tot een succes moet maken. Onderzoek van Edelenbos, Klijn en Steijn laat echter zien dat de organisatievorm niet substantieel bijdraagt aan het bereiken van goede uitkomsten uit PPS. Het zijn de inspanningen door het management in die samenwerking die bepalen of deze samenwerkingsrelaties goed verlopen en leiden tot goede resultaten.

Ruimtelijke projecten
Een en ander blijkt uit de uitkomsten van het onderzoek onder circa 300 respondenten die betrokken zijn bij ruimtelijke projecten. De gekozen organisatievorm heeft geen invloed op het bereiken van goede uitkomsten. Een voorbeeld van zo'n organisatievorm zijn wijkontwikkelingsmaatschappijen, waarbij partijen samen een nieuwe organisatievorm oprichten of contracten waarin de relatie tussen overheid en private partner voor lange tijd formeel en gedetailleerd is vastgelegd. Bij de zogenaamde Design Build Finance Operating (DBFO) contracten neemt een privaat consortium zowel het ontwerp, bouwen, de financiering als het beheer voor zijn rekening.

Simpel recept
Welke organisatievorm ook gekozen wordt, de managementinspanningen moeten altijd verricht worden om de PPS goed te laten functioneren zo laat het onderzoek zien. De onderzoekers constateren dat er in de praktijk te veel wordt gezocht naar de ideale organisatievorm als simpel recept om PPS tot een succes te maken. Edelenbos, Klijn en Steijn stellen daarom: 'De politiek en misschien ook wel de media willen een eenvoudig verhaal: als je die vorm gebruikt komt het goed. Maar zo werkt het niet. Het zijn complexe projecten en die moeten vooral heel actief gemanaged worden, dan kun je er iets goeds uithalen'. 

Tip
Lees ook het boek Managen = Gewoon Doen van Rudy Kor.

(Bron: Steijn, B., E.H. Klijn, J. Edelenbos (2011), Public Private Partnerships: added value by organisational form or management? Public Administration , vol 89 (4): 1235-1252)

Reageer op dit artikel