artikel

Oratie: Managers moeten zich meer bemoeien met professionals

Geen categorie

In tegenstelling tot de gangbare opinie moeten bestuurders en managers zich juist wel met professionals en hun ontwikkelprocessen bezighouden. Zij moeten professionalisering als kernvraagstuk erkennen en kritisch zijn op hun eigen handelingsrepertoire. Zo kunnen zij voor een hogere productiviteit in hun organisaties zorgen.

Dat stelt prof. dr. Gerhard Smid, bijzonder hoogleraar management, in het bijzonder professionalisering aan de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit in zijn oratie 'Goed werk vraagt om goed besturen'. Zijn leerstoel wordt gefinancierd door Sioo, Interuniversitair Centrum voor Organisatie- en Veranderkunde. Smid houdt zijn inaugurele rede op woensdag 1 februari 2012 om 14.30 uur in het auditorium van het Geldmuseum in Utrecht.

Goed besturen
In zijn oratie 'Goed werk vraagt om goed besturen' gaat Smid in tegen populaire leuzen als 'Bestuurder, bemoei je er niet mee, laat de professionals hun gang gaan'.
Bestuurders moeten zich juist niet passief opstellen, ze moeten juist ook een actieve bijdrage leveren aan professionalisering. Het streven van professionals naar excellent, geëngageerd en ethisch verantwoord handelen lukt echt niet op eigen kracht!. De vraag is met welk handelingsrepertoire bestuurders die actieve rol invullen.
Smid adviseert de kracht van de verschillende soorten professionals te benutten en 'high performance' na te streven. 'Laat bestuurders er actief voor zorgen dat het gedrag van leidinggevenden, de interne communicatie, de inrichting van werkprocessen, ondersteunende systemen en structuren, en de bijdrage van ondersteunende diensten aansluiten bij de kernwaarden van professionals: excellente dienstverlening aan klanten, engagement in het werk én ethisch verantwoord werk', licht Smid toe. 'Besturen is dus meer dan op het geld letten en de externe relaties onderhouden.'
Hij vervolgt: 'Een goed ontwikkeld handelingsrepertoire helpt de bestuurder bovendien in diverse arena's met steeds verschillende spelers in verschillende onderlinge rolverdelingen goed te acteren; zodat de dingen gebeuren (of andere spelers dingen gaan doen) die bijdragen aan wat de bestuurder wil dat er gebeurt en die in lijn zijn met de opgave van de organisatie.'

Over Gerhard Smid
Dr. Gerhard Smid CMC (Den Haag, 1950) studeerde andragologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1988 op het ontwerpen van lerende organisaties in de non-profit sector. Hij was van 1977 tot 1988 universitair docent leren van volwassenen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en vervolgens tot 1991 directeur van de faculteit Bewegingswetenschappen. Sinds 1990 werkt hij als organisatieadviseur en is hij verbonden aan Sioo, Interuniversitair Centrum voor Organisatie- en Veranderkunde. Smid doceert in programma's van Sioo en coördineert het ontwerpen van leer-/werktrajecten in diverse sectoren. Hij begeleidt promovendi op thema's als: samenwerken van professionals, leidinggeven aan professionals en vernieuwen van (professionele) organisaties. Sioo is gericht op professionalisering van adviseurs, managers en bestuurders. Sinds juli 2011 is Smid benoemd op de, door Sioo gefinancierde, bijzondere leerstoel professionalisering aan de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit. Binnen de leerstoel kunnen Sioo en de OU het onderzoek van (buiten)promovendi op het gebied van professionalisering stimuleren en vormgeven.
Smid is tevens redactievoorzitter van het Tijdschrift voor Management en Organisatie.

Reageer op dit artikel