artikel

‘Van Werk Naar Werk’-systemen moeten beter

Geen categorie

Werkgevers en vakbonden zouden gezamenlijk verantwoordelijkheid moeten nemen voor begeleiding van werk naar werk. Systemen hiervoor zouden in cao's vastgelegd moeten worden.

Dit blijkt uit onderzoek van promovenda Irmgard Borghouts-van de Pas. De promovenda deed onderzoek naar systemen ter bevordering van werkzekerheid in vier Europese landen.

Meer aandacht VWNW in cao's
De Nederlandse vakbeweging zou zich zoals in Zweden meer kunnen richten op van werk naar werk trajecten in cao's en niet alleen onderhandelen over de ontslagvergoeding, stelt ze. Ook bij reorganisaties en het opstellen van sociale plannen zouden vakbonden zich daar meer voor kunnen inzetten. Werkgevers zijn eveneens aan zet: in Zweden betalen zij bij het afsluiten van transitieakkoorden een bepaald percentage over de loonsom in een fonds.
Door de economische crisis bestaat de zekerheid van een baan voor het leven niet meer. Soepele overgangen Van Werk Naar Werk (VWNW) zijn van het grootste belang wanneer mensen hun baan dreigen te verliezen. Dit vraagt om snelle interventies van overheden, bedrijven en werknemers zelf. Maar van een structureel VWNW systeem is in Nederland geen sprake, stelt arbeidsmarkt- en sociale zekerheidswetenschapper Irmgard Borghouts- van de Pas.
Ze onderzocht in vier Europese landen (Zweden, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Spanje) welke systemen of afspraken bestaan die tot doel hebben de werkzekerheid voor boventallige werknemers te bevorderen. Daarnaast geeft het proefschrift antwoord op de vraag wat beleidsmakers in Nederland kunnen leren van deze buitenlandse ervaringen.

Ondersteuning voor alle werknemers
Borghouts-van de Pas concludeert dat een actievere rol van Nederlandse vakbonden en werkgeversorganisaties, zoals bijvoorbeeld in Zweden, gewenst is. Een ander belangrijk aandachtspunt voor Nederland is dat VWNW ondersteuning beschikbaar zou moeten zijn voor alle werknemers. Dus niet alleen voor mensen die werkzaam zijn bij grote bedrijven en onder een sociaal plan vallen of een vaste werkgever hebben. In Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk kunnen kleine bedrijven zich aansluiten bij de VWNW-initiatieven. In Oostenrijk mogen ook mensen met een tijdelijk contract toetreden tot een arbeidsstichting wanneer hun contract vanwege economische redenen niet wordt verlengd.

Irmgard Borghouts is senior onderzoeker bij ReflecT en is principal consultant bij Ecorys Nederland. Vrijdag 20 april promoveert ze aan de Tilburg University met haar proefschrift getiteld ‘Securing job-to-job transitions in the labour market: a comparative study of employment security systems in European countries'.

Tips
Jaarboek Personeelsmanagement 2012. Veranderende arbeidsrelaties: HR onvoldoende voorbereid op deze vernieuwing
De nieuwe werknemer
Roestvrij. Breek met barrières die vernieuwing blokkeren.

Bron: Tilburg University.

Reageer op dit artikel