artikel

WRR: ‘Versterk verantwoordelijkheid bedrijfsleven’

Geen categorie

De overheid heeft in de afgelopen decennia de problemen onderschat van het vormgeven van markten en het daarbij zorgen voor publieke belangen. Zowel de overheid als de marktpartijen hebben moeite hun rol te vinden in marktwerkingsoperaties. Dat stelt in de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het rapport Publieke zaken in de marktsamenleving.

De overheid heeft zich bovendien onvoldoende rekenschap gegeven van de onzekerheden die marktwerking met zich meebrengt. De nieuwe marktsamenleving die is ontstaan, vraagt om nieuwe invullingen van de verantwoordelijkheden voor zaken van publiek belang.
De WRR adviseert de regering om de rol van de overheid opnieuw te ijken, te stimuleren dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid daadwerkelijk nemen en de betrokkenheid van de samenleving te vergroten. De raad wijst daarbij onder meer op de rol die brancheorganisaties en publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties kunnen spelen.

Aandachtspunten
In het rapport somt de WRR een rits aan aandachtspunten voor de overheid op, onder andere dat zij aandacht moet geven aan de machtsverhoudingen. 'Heb oog voor monopolies en oligopolies en voor samenwerkingsovereenkomsten die nieuwkomers effectief buitensluiten en als kartels functioneren. Zorg voor adequaat mededingingstoezicht. Signaleer too big to fail-problemen voor zij ontstaan, want waar de afhankelijkheid van te grote spelers optreedt, wordt ingrijpen al snel praktisch onmogelijk.'

Het rapport vloeit voort uit het project Markt, staat en samenleving onder leiding van prof. dr. ir. Gerard de Vries.

Tips
– Congres 'Duurzaam Organiseren Doen' (31 mei 2012)
Professionele ethiek. Morele besluitvorming in organisaties en professies
– boek Duurzaam Denken Doen. Inspiratieboek voor onze gezamenlijke toekomst
– Handboek corporate governance.

Reageer op dit artikel