artikel

Zwarte lijst incompetente bestuurders nodig

Geen categorie

‘Er zou een zwarte lijst moeten komen met namen van incompetente bestuurders. Het is onbegrijpelijk dat bestuurders die miljoenen aan gemeenschapsgeld hebben verkwanseld, enkele maanden later weer aan de slag kunnen op een andere bestuurderspositie.'

Dat is een van de stellingen die prof. dr. Gerard Mertens, expert corporate governance en decaan van de faculteit Managementwetenschappen aan de Open Universiteit, tijdens een Open Kennisavond in Den Haag poneert. Over deze en andere stellingen gaat Mertens in debat met de substituut Nationale ombudsman, mw. mr. Addie Stehouwer, om oplossingen voor falend toezicht op organisaties te bedenken.

Falend toezicht kost miljoenen
Mertens wil niet zwartepieten, maar vindt wel dat toezichthouders meer verantwoordelijk moeten worden gehouden voor de gang van zaken. ‘Toezichthouders moeten ook strenger op competenties worden geselecteerd. Bovendien zouden zij verplicht periodiek moeten worden bijgeschoold,' Mertens. ‘Toezichthouders zijn ook dikwijls overgecommiteerd door het stapelen van functies. Dat is onwenselijk en ongeloofwaardig. Toezichthouders moeten meer tijd aan hun functie besteden en navenant beloond worden.'

Professionalisering van toezicht
Mertens pleit voor een professionalisering van toezicht. Een toezichthouder in een complexe organisatie zou een dag in de week moeten rondlopen in de organisatie. Alleen op deze manier is het mogelijk een goed beeld van de informele organisatie te krijgen en kunnen toezichthouders de informatie asymmetrie met bestuurders verkleinen.

Over Gerard Mertens
Prof. dr. Gerard Mertens (Heerlen, 1964) is decaan van de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit. Hij is tien jaar als hoogleraar Financial Analysis en voorzitter van de vakgroep Financieel Management en later Accounting and Control verbonden geweest aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
In de afgelopen tien jaar heeft Mertens een reputatie opgebouwd als expert op het terrein van corporate governance en beloning van bestuurders. Hij was verantwoordelijk voor verschillende onderzoeksprojecten naar corporate governance voor het ministerie van Financiën, de Monitoring Commissie Corporate Governance en Eumedion. Sinds 2005 is hij bestuurslid van het Netherlands Institute for Corporate Governance.

Bronnen: ANP en Ou.

Leestips
Leidinggeven met een TIC . Het bijzondere van leidinggeven aan toezichthouders, inspecteurs en controleurs
Governance en ondernemerschap in de zorg
Handboek corporate governance

Reageer op dit artikel