artikel

Bill Clinton: ‘Waarom het steeds beter gaat met de wereld’

Geen categorie

Voormalig president Bill Clinton vertelt in een opmerkelijk artikel in Time Magazine (The Case for Optimism) over zijn internationale reizen in het kader van Clinton Global Initiative (CGI), een organisatie die mensen samen wil brengen. Vijf redenen om optimistisch te zijn over de toekomst van de wereld.

Technologie
Informatietechnologie stimuleert de maatschappelijke gelijkheid. Een studie van de VN uit  2010 concludeert dat mobiele telefoons een van de krachtigste middelen is om mensen uit de armoede te halen. In Haïti bijvoorbeeld hebben deze telefoons een revolutie teweeg gebracht en het voor mensen mogelijk gemaakt te bankieren. Tien procent van de Haïtianen heeft een bankrekening, maar tachtig procent heeft een mobiele telefoon. Een gegeven waar een aantal banken gebruik van heeft gemaakt om een dienstverlening op te zetten waardoor Haïtianen, ook al hebben ze geen bankrekening, met een mobiele telefoon geld kunnen opnemen of storten. Aan het eind van 2011 heeft dit meer dan zes miljoen transacties opgeleverd. 
In opkomende economieën zien we dankzij internet en mobiele telefonie een hausse aan innovatieve economische activiteiten. In sommige delen van Afrika en India zijn namaak-medicijnen een groot probleem. Dit probleem is verholpen is door Sproxil, een bedrijf dat mensen hun mobiele telefoon laat gebruiken om een code in te toetsen om de status van de medicijnen te controleren.

Gezondheidszorg
Samenwerking is de sleutel. Waar overheden, de private sector en maatschappelijke organisaties de handen ineen slaan, zien we grote doorbraken bij het bedwingen van gezondheidscrises. Een goed voorbeeld is aids. In 2002 ontvingen naar schatting 230.000 mensen medicijnen tegen deze ziekte, maar nu is per patiënt per jaar maar 200 dollar nodig. In een land als Rwanda zijn er 633 artsen op een bevolking van tien miljoen. Dit probleem wordt geattaqueerd door het  gezondheidsprogramma (Partners in Health) waarbij  Amerikaanse onderwijsinstellingen lokale onderwijssystemen meehelpen opzetten waardoor het land zelf kan voorzien in medisch personeel. In Mexico, Haïti, Jordanië en Rwanda worden zo in kanker gespecialiseerde ziekenhuizen opgezet. 

Economie
Ook op economisch gebied zien we prachtige dingen gebeuren, overal ter wereld, als overheden, private ondernemingen en non-profits hun resources en talenten bundelen. Het zijn baanbrekende en hoopvolle resultaten, die zowel lokale economieën stimuleren (en zo mensen uit de armoede halen) als de aanpak van grensoverschrijdende problemen. Vaak gaat het om 'groene' initiatieven; het valt  zeer te betreuren dat de Europese en Amerikaans succesverhalen over schone technologieën niet wijd verbreid zijn.
De economische ontwikkelingen in Brazilië stemmen tot groot optimisme. Niet alleen vanwege de groei van het BNP, maar ook omdat deze groei gepaard gaat met een afnemende economische en sociale ongelijkheid.

Gelijkheid
Er zijn ondubbelzinnige aanwijzingen dat vrouwen over de hele wereld winnen aan maatschappelijke en economische macht. Dit is goed nieuws voor betrokkenen zelf én  voor hele samenlevingen, want het is bewezen dat vrouwen, veel meer dan mannen, over het algemeen meer geneigd zijn de opbrengsten van hun activiteiten te herinvesteren in  hun gezinnen en lokale leefverbanden. Het PACE-programma (Personal Achievement and Career Enhancement) breid zich uit in India, Cambodja, Vietnam, Bangladesh en Sri Lanka en bouwt daarmee aan de vaardigheden en kansen van vrouwen in de textielindustrie. Hoopgevend zijn ook de ontwikkelingen in het Midden Oosten. In Bahrein hebben vrouwen sinds kort stemrecht en in Saudi-Arabië staan belangrijke moderniseringen in de steigers.

Gerechtigheid
In regio's die eens synoniem waren voor gewelddadige conflicten, zoals de Balkan en Rwanda, werken vroegere tegenstanders nu samen. Veel landen hadden vroeger weinig of geen democratie, maar wat nu al bekend staat als de Arabische Lente geeft hoop voor de toekomst. We staan nu voor de opgave een geheel nieuwe mindset te scheppen waarmee we de betekenis van onze levens kunnen herdefiniëren als iets anders dan de drang anderen te overheersen.

Bron: Time Magazine

Lees ook: De strategische revolutie. Zie ook: 'De Wake-upcall van futuroloog Wim de Ridder'.

Reageer op dit artikel