artikel

Verhoog de prestaties van uw medewerkers

Geen categorie

Mensen helpen hun prestaties te verbeteren, is voor elke leidinggevende een van de belangrijkste prioriteiten. Enkele adviezen van het Practicing Perfection Institute (PPI).

Internalisering
'De hoogste vorm van efficiency wordt bereikt door de spontane samenwerking tussen vrije mensen' (Bernard Baruch, Amerikaans politicus en consultant, 1870-1965). Die spontaniteit bij het samenwerken is er alleen indien mensen handelen vanuit hun vrije wil en niet vanuit externe van bovenaf opgelegde dwang. Het gaat er dus om dat medewerkers de principes van kwaliteit (bijv. waarom het belangrijk is iets goed te doen) internaliseren: hun handelen ontspringt dan 'van binnenuit'.

Attendering
Even belangrijk als het principe van internalisering is het principe van attendering, dat wil zeggen de noodzaak dat medewerkers hun aandacht focussen. Wie medewerkers mee wil krijgen, bijvoorbeeld in een veranderings- of verbeterproject, moet hun attentie krijgen. Bij het attentie aan iets of iemand geven, spelen twee vragen (op onbewust niveau) een rol: 'schiet ik er iets mee op' (what's in it for me)  en 'kan ik dit'. De medewerker die beide vragen bevestigend beantwoordt, is 'er klaar voor'. Voor de leidinggevende betekent het principe van attendering dus dat zijn communicatie bij een veranderings- of verbeterproject moet plaatsvinden in de context van het eigenbelang van de medewerker.

Hinderpalen
Met behulp van internalisering en attendering kan de basis kan worden gelegd voor gedachten, gevoelens en gedrag, die op hun beurt de bouwstenen vormen voor de organisatiecultuur. De kwaliteit van de organisatiecultuur is bepalend voor de kwaliteit van de behaalde resultaten.

Twee hinderpalen voor medewerkers bij het bereiken van de top zijn het gevoel van verwarring en het gevoel het heft niet meer in handen te hebben. Beide ontstaan bij gebrek aan consistentie, helderheid, congruentie en verantwoordingsplicht.

Bron: Practicing Perfection Institute (PPI).

Boekentip
Team op vleugels.

Reageer op dit artikel