artikel

Cultuur heeft invloed op gekozen managementpraktijken

Geen categorie

In meer individualistische culturen worden meer gesofisticeerde managementpraktijken toegepast. De wetenschappers Bloom en Van Reenen hebben een instrument ontwikkeld waarmee 19 verschillende managementpraktijken onderscheiden kunnen worden. Voor alle 18 praktijken wordt een score gegeven en de totale score geeft een beeld van de gesofisticeerdheid waarmee een bedrijf de dagelijkse gang van zaken managet.

Via het raamwerk van Hofstede kunnen cultuurverschillen worden gemeten. De cultuurdata van Hofstede wordt aangevuld met de evolutionaire data van Fincher. De uitkomst is dat cultuur een duidelijk causaal effect heeft op managementpraktijken. Zo blijkt er een sterk verband te bestaan tussen de aanwezigheid van ziekteverwekkers in een bepaald land en de aldaar gehanteerde managementpraktijken.
Nader onderzoek is gewenst, want het bewijs is beperkt door de geringe beschikbaarheid van data. Maar het lijkt er dus sterk op dat cultuur via de invloed op managementpraktijken een rol speelt bij de economische output en groei van een land.

Bron: ProfNews, gebaseerd op: Economisch Statistische Berichten, 14 december 2012.

Leestip
Cultuurverandering: mythe en realiteit.

Reageer op dit artikel