artikel

Design thinking kan maatschappelijke problemen oplossen

Geen categorie

Via 'design thinking' kan op een creatieve wijze worden gewerkt aan problemen waar bedrijven en instellingen mee kampen. Designprofessor Mike Press stelt dat mensen via design op een andere manier naar dingen kunnen kijken. Design en creatief denken gaan hand in hand.

Press hangt de visie van auteur Nigel Cross aan, dat het bij design gaat om 'imagination with responsibility' en 'constructive discontent'. Bedrijven en dienstverleners zijn verantwoordelijk voor de manier waarop ze functioneren en voor hoe hun producten of diensten werken. Ook moet er 'constructive discontent' zijn, want dat voedt het streven naar verbeteringen. Esthetiek is van vitaal belang, want schoonheid leidt tot plezier en genoegen. Wat Press betreft moet iedereen de ambitie hebben om in een prachtige wereld te leven.
Design is onvoldoende vertegenwoordigd in de hiërarchie van bedrijven. De bedrijven die het wel een prominente plek geven, presteren aantoonbaar beter. Dat bewees Sony met zijn walkman en dat wordt momenteel bewezen door Apple.

Bronnen: ProfNews en Tijdschrift voor Marketing.

Tip
Gamestorming. Spellen voor vernieuwers en veranderaars (Nederlandstalig).

Reageer op dit artikel