artikel

Drie belangrijke strategische lessen

Geen categorie

In The CEO's Strategy's Handbook presenteert auteur Stuart Cross interviews met topmannen en -vrouwen over alles wat met strategie te maken heeft. Wat zegt Stephen Ford van Avon Cosmetics over dit onderwerp?

Stuart Cross en de geïnterviewden delen met elkaar de gedachte dat de organisatie altijd een heldere en gefocuste strategie moet hebben. Zo'n strategie helpt de organisatieleden van hoog tot laag hun inspanningen te richten omdat ze beseffen waar de organisatie op koerst. Stephen Ford benadrukt drie geleerde lessen.

1. De leider dient de strategie tastbaar en concreet te maken
De strategie mag in de organisatie niet gezien worden als een abstract idee met weinig relevantie voor het dagelijkse handelen. Stephen Ford's eerste strategische beslissing was een helder en uitdagend doel te stellen: 'het binnenhalen van 1 miljoen orders'. Het idee hierachter is dat indien de tienduizenden vertegenwoordigers die voor Avon werken hierin slagen, dit de belangrijkste aandrijvende kracht zou worden voor de winst. En zo geformuleerd als slogan blijft het doel ook makkelijk in het geheugen hangen en maakt veel energie los. 

2. Focus op het grotere plaatje en laat je niet afleiden door bijzaken
Er zijn talrijke gebieden waar de organisatie zich kan verbeteren, dus je moet keuzes maken. Bij het uitvoeren van de strategie is het cruciaal de gestelde prestatiedoelen en het niveau van dienstverlening te bereiken en te handhaven. Dus van belang is ook de operationele strijdperken met veel zorg te kiezen en daar alleen veranderingen door te voeren indien de kosten-batenverhouding en de strategische voordelen dat rechtvaardigen.

3. Stel bij discussies over strategie uitdagende vragen
Niet genoeg is het om zulke discussies alleen te laten gaan over gedetailleerde analyses (hoe belangrijk ook). Extra meerwaarde krijg je door wijsheden en inzichten boven tafel te krijgen. Het productiefste middel daartoe is het stellen van uitdagende, prikkelende vragen. De munitie hiervoor verkrijg je door contacten en feedback te onderhouden met de frontline medewerkers.

Bron: Morgan Cross Consulting.

Boekentips
De Customer Delight Strategie. Enthousiaste klanten en promoters door excelleren in klantgerichtheid
Managementmodellen voor strategie en kwaliteit.

Reageer op dit artikel