artikel

Aandacht voor risicomanagement verslapt

Geen categorie

Uit de tweejaarlijkse Global Risk Management Survey van risicoadviesbureau Aon blijkt dat de risicoparaatheid van bedrijven significant is afgenomen. Dat komt vooral door de economische crisis.

Het uitblijven van economisch herstel heeft volgens de onderzoekers de financiële reserves van organisaties uitgeput. Hierdoor is de capaciteit om veel risico’s zelf te dragen en te financieren sterk aangetast.

Meer dan 1400 organisaties uit 28 sectoren in 70 landen zijn ondervraagd naar hun risicoperceptie. Het onderzoek laat de volgende tien grootste risico’s (2013) zien:

  1. Economische neergang / langzaam herstel
  2. Verandering wet- en regelgeving
  3. Toenemende concurrentie
  4. Reputatie- en merkschade
  5. Onvermogen aantrekken of behouden toptalenten
  6. Gebrekkige innovatie
  7. Onderbreking van de bedrijfsvoering
  8. Prijsrisico grondstoffen
  9. Liquiditeitsrisico’s
  10. Politieke risico’s.

Trends richting 2016

Politieke risico’s als gevolg van burgeroorlogen en sociale en politieke conflicten overal ter wereld staan in 2013 voor het eerst in de top 10. De onderzoekers informeerden ook naar de te verwachten risico’s in 2016. Dan blijkt de top 3 uit 2013 ongewijzigd en dat politieke risico’s zijn opgeschoven naar plaats 6. Het risico op natuurrampen door ongewone klimaatpatronen zal stijgen van nu plaats 16 naar plaats 9. Voldoen aan behoeften van klanten (innovatie) is een toenemende prioriteit die de komende drie jaar van plaats 6 naar 4 stijgt.

Adviezen

Het rapport benoemt ook risico’s die volgens Aon ondergewaardeerd worden. De belangrijkste drie zijn ‘computercriminaliteit’, ‘kredietrisico wederpartij’ en ‘verlies van intellectueel eigendom’. Niet alleen deze verborgen risico’s, ook het onderlinge verband tussen risico’s mag niet worden onderschat. Daarom is het noodzakelijk in scenario’s te denken en een stresstest te doen. Vervolgens kun je gericht maatregelen treffen voor de scenario’s die de meeste impact hebben.

Bron: Aon.

Leestips:

Reageer op dit artikel