artikel

Herkaderen: de kunst om anders te denken

Geen categorie

Waarom doen we de dingen die we doen? Hoe kunnen we zaken radicaal anders aanpakken? Vanuit deze twee vragen past filosoof en ‘denktrainer' Karim Benammar de theorie van het reframen toe op allerlei kleine en grotere kwesties, variërend van files en mobiel bellen tot organisatievraagstukken en businesscases

In zijn – Engelstalige – boek Reframing/The art of thinking differently legt Benammar uit hoe je door reframing (herkaderen) van gedachten en aannames elke situatie vanuit een fris perspectief leert bekijken. Daardoor ontstaat ruimte voor innovaties en worden vastgeroeste patronen losgemaakt. Benammar laat zich daarbij inspireren door bekende en onbekende mensen die met succes de bestaande manieren van denken en doen op zijn kop zetten: Descartes, Nietzsche, de hoogspringer die een zonderlinge sprong bedacht, de fabriekseigenaar die zijn werknemers aanmoedigt een eigen bedrijf te beginnen.

Reframing doe je in vier stappen:
1. Neem aan belangrijke aanname bij de kop;
2. Zoek hier ondersteunende argumenten bij en kies daaruit de vier belangrijkste;
3. Bedenk bij deze argumenten tegengestelde bewijzen en overdrijf die flink;
4. Formuleer een ‘herkaderde' nieuwe aanname.

Dit stappenplan past de auteur vervolgens toe op persoonlijke situaties, respectievelijk organisaties, en uiteindelijk ook op filosofische en wereldwijde vraagstukken als ‘Hoe moet het verder met onze planeet?'
Het begrip reframing is niet nieuw, en Benammar claimt ook niet dat hij het zelf heeft bedacht. Maar hij benadrukt dat zijn vierstappenmethode zich onderscheidt van eerdere toepassingen doordat hij eerst en vooral kijkt naar het waarom van onze opvattingen en aannames. Dit inzicht zorgt ervoor dat de veranderingen die door de reframing ontstaan veel verrassender en creatiever zijn.

 

Bron: Karim Benammar: Reframing/The art of thinking differently.

Lees ook: Business Model Generatie.
Of ga naar: de tweedaagse training: Creatief denken.

Reageer op dit artikel