artikel

‘Leiders moeten in 2014 niet doorslaan met controle’

Geen categorie

'Niet doorslaan in de illusie van controle', zegt prof. dr. Janka Stoker, vice-decaan Rijksuniversiteit Groningen, in een interview met PW De Gids over leiderschap in 2014. Herwaardering van 'goed management' is terecht'Daar waar het de afgelopen jaren vooral leek te gaan om inspirerend leiderschap, kernwaarden en weidse vergezichten, hebben we het afgelopen jaar vooral gezien […]

'Niet doorslaan in de illusie van controle', zegt prof. dr. Janka Stoker, vice-decaan Rijksuniversiteit Groningen, in een interview met PW De Gids over leiderschap in 2014.

Herwaardering van 'goed management' is terecht
'Daar waar het de afgelopen jaren vooral leek te gaan om inspirerend leiderschap, kernwaarden en weidse vergezichten, hebben we het afgelopen jaar vooral gezien dat goed management onontbeerlijk is', zegt prof. Stoker. Volgens haar is er vooral sprake geweest van een gebrek aan goede controlemechanismen en inzicht in operaties. Kijk maar naar het falende management in de bankensector. 'De herwaardering van 'goed management' is denk ik terecht.'

Feedbackmechanismen belangrijk
Het grote gevaar is dat door falend management de neiging groot is door te slaan in nog meer toezicht en een voortdurende verantwoordingsplicht. Het is belangrijk dat organisaties inzien dat 'in control' zijn vooral vraagt om goede feedbackmechanismen. Een afgeronde PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) op alle niveaus blijkt essentieel. 
Ook dreigt volgens prof. Stoker dat we in situaties belanden waarbij 'wantrouwen' het uitgangspunt is: bewijs maar dat je geen fouten hebt gemaakt. Dit kan leiden tot een bureaucratie met heel veel papierwerk, waardoor doel en middel door elkaar heen gaan lopen.

Vanuit vertrouwen besturen
'Ik hoop dat organisaties op zoek gaan naar nieuwe manieren om vanuit vertrouwen te besturen. De leider moet daarbij duidelijkheid verschaffen. Ook is sociaal-ondersteunend leiderschap belangrijk: hoe behandel je medewerkers, zowel degenen die eventueel moeten vertrekken als de mensen die blijven. Dat blijkt juist voor achterblijvers van groot belang.'

Bron: PW De Gids.
Leestip:  Leiderschap in organisaties. Crisis in leiderschap – op zoek naar nieuwe wegen.

Reageer op dit artikel