artikel

ICT-trends die alles op z’n kop zetten. Bent u voorbereid?

Geen categorie

Het is niet meer voldoende te weten welke ICT vandaag bruikbaar is. Steeds belangrijker wordt het naar de toekomst te kijken en te anticiperen op wat komen gaat. Er zijn vier trends die de maakindustrie in rap tempo zullen veranderen.

1. Integratie van kwaliteit en geautomatiseerde dataverzameling
De maakindustrie schakelt steeds meer over op geautomatiseerde dataverzameling, waarbij zo veel mogelijk data worden verzameld van zowel productieprocessen als de output daarvan. Bedrijven zijn ook steeds meer bereid die informatie te verspreiden en extern te delen met belanghebbenden. Dit komt niet alleen de productkwaliteit ten goede, maar leidt ook tot een toenemende integratie van kwaliteit en ICT.

2. Slimmer met Business Intelligence
Het gaat niet alleen om het verzamelen van zo veel mogelijk data, veel belangrijker is wat Big data opleveren aan nieuwe kennis en perspectieven. Of die nieuwe inzichten werkelijk tot concurrentievoordelen leiden, wordt sterk bepaald door de gebruikte Business Intelligence-tools, die op zich betekenisloze data omzetten in betekenisvolle inzichten. Een goede BI-tool transformeert de rijkdom aan data binnen een cloud of ERP-systeem tot bijvoorbeeld een praktisch dashboard.

3. 'Bring-Your-Own-Device' vraagt meer databeveiliging
Organisaties stellen steeds vaker bedrijfsinformatie ter beschikking aan werknemers, die ze opslaan op hun eigen mobiele apparatuur. Dit zakelijk gebruik van private laptops, tablets of smartphones (BYOD: Bring-Your-Own-Device) is niet zonder risico's en kan een bedreiging vormen voor databeveiliging. Dit maakt Mobile Device Management en richtlijnen of protocollen voor databeveiliging en privacy-bescherming tot prioriteit.

4. Cloud computing: here to stay
De meest revolutionaire trend is waarschijnlijk 'de cloud'. Cloud computing is een vorm van ICT-beheer waarbij software en hardware door specifieke providers ter beschikking wordt gesteld en die bedrijven veel kostenvoordelen brengt. Volgens onderzoeksbureau Gartner zal wereldwijd in 2016 in cloudtechnologie 210 miljard dollar geïnvesteerd worden, in 2010 was dat 77 miljard dollar.     

Bron: Qualitymag.com.

Leestips:
Strategische inzet van ICT. Een leidraad voor business-informatiemanagement
Samen slimmer. Hoe de 'wisdom of crowds' onze samenleving zal veranderen.

Reageer op dit artikel