artikel

Innoveert de CEO wel mee?

Geen categorie

De leiderschapstijl van de CEO draagt bij aan managementinnovatie, zo blijkt uit onderzoek. Maar dan moet die leiderschapstijl wel passen bij de omvang en complexiteit van het bedrijf.

De onderzoekers, dr. Ingnacio Vaccaro, prof. dr. Ing. Frans van den Bosch, prof. dr. Justin Jansen en prof. dr. Henk Volberda, constateerden dat er nog weinig bekend is over de bemoeienis van CEO’s en topmanagementteams met managementinnovatie en organisatievernieuwing terwijl dit van wezenlijk belang is voor sociale innovatie en een duurzame concurrentiestrategie in een dynamische omgeving. Daarom onderzochten zij het topmanagement van 151 Nederlandse bedrijven aan de hand van een aantal hypothesen om inzicht te krijgen in het verband tussen bedrijfscontext, leiderschapstijl en managementinnovatie.

Belangrijke leiderschapsstijlen
Managementinnovatie betreft veranderingen in wat managers doen en hoe ze dat doen, dus hoe ze de koers van een organisatie bepalen, beslissingen nemen, acties coördineren en mensen motiveren. Organisatieverandering is dus nog geen managementinnovatie. Wel is de rol van de CEO en het managementteam belangrijk bij het creëren van een organisatiecontext die het experimenteren met en het introduceren van nieuwe processen, praktijken en structuren bevordert.

De belangrijkste leiderschapstijlen die de onderzoekers signaleerden zijn:
1. Transformationeel leiderschap: voorbeeldgedrag, inspirerend motiveren, intellectueel stimuleren en respect en aandacht voor het individu.
2. Transactioneel leiderschap: belonen onder voorwaarden en management by exception.

Beide leiderschapstijlen zijn relevant voor managementinnovatie. Kleinere, minder complexe ondernemingen zullen meer profijt hebben van transactioneel leiderschap: efficiency levert schaalvoordelen op en bevordert groei. Grotere ondernemingen hebben bij managementinnovatie meer aan transformationele leiders omdat anders bureaucratisering en inperking van creativiteit dreigt. CEO’s van grotere ondernemingen die worden gedreven door aandeelhouderswaarde hebben een negatieve invloed op managementinnovatie en daarmee ook op een duurzame concurrentiepositie.
Bron: dr. Ingnacio Vaccaro, prof. dr. Ing. Frans van den Bosch, prof. dr. Justin Jansen en prof. dr. Henk Volberda in: M&O, nr. 5 (sept./okt.) 2013.

Reageer op dit artikel