artikel

Maak van leveranciers partners

Geen categorie

Langetermijn partnerschappen zijn de beste garanties voor een maatschappelijk bewuste keten.

Relational sourcing

De praktijk laat zien dat organisaties die echt een reputatie hoog te houden hebben wat betreft MVO, er in slagen goed met leveranciers samen te werken. Ze ontwikkelen langetermijn ketenpartnerschappen waarin partijen zich gecommitteerd voelen zich aan de regels te houden. Ook wordt gezamenlijk gezocht naar oplossingen.
Het maken van goede ketenafspraken is een onderdeel van ‘relational sourcing’, een term die meestal wordt gekoppeld aan de opkomst van Toyota in de jaren zeventig van de vorige eeuw. De strategie van de autoproducent was om op zoek te gaan naar leveranciers die zowel de bereidheid als het vermogen hebben zich tot echte partners te ontwikkelen. Dankzij deze leveranciers/partners slaagde Toyota erin op spectaculaire wijze de kwaliteit te verbeteren. Deze strategie van Toyota kan ook met succes toegepast worden voor het creëren van een maatschappelijk bewuste keten. Nieuw onderzoek

Nike is een voorbeeld van een bedrijf dat met succes relational sourcing hanteerde om hardnekkige imagoschade aan te pakken die ontstond vanwege de inzet van kinderarbeid. Ook Patagonia (duurzaam geproduceerde outdoor-kleding) bindt zich alleen aan leveranciers die zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheden. Nieuwe inzichten en best-practices voor het onderhouden van een efficiënte en maatschappelijk bewuste keten biedt het onderzoek ‘Supply Networks for Relational Sourcing‘ van INSEAD en Chicago Booth School of Business.
Bron: knowledge.insead.edu

Leestip: Leren samenwerken tussen organisaties.

Reageer op dit artikel