artikel

‘Verwaarloosde organisaties’ groot succes

Geen categorie

Een jaar na het verschijnen van de tweede druk is het boek Verwaarloosde organisaties van Joost Kampen (foto) toe aan alweer een derde druk.

‘Verwaarloosde organisaties’ groot succes

Dat is bijzonder voor een boek dat op een proefschrift is gebaseerd. Verwaarloosde organisaties is door de Orde van organisatie-adviseurs (Ooa) uitgeroepen tot Boek van het Jaar 2012.
Het concept van de verwaarloosde organisatie wordt in toenemende mate als een veranderkundig concept gebruikt. Directeuren en managers die de leiding aanvaarden van organisaties die voor meervoudige en complexe opgaven staan, vragen zich in toenemende mate af in hoeverre de organisatieonderdelen, waar zij na de reorganisatie de scepter over zwaaien, in het verleden verwaarloosd zijn. Denk hier aan grote (re)organisaties bij het Rijk en gemeenten.

Zorg en onderwijs
Ook is er een toenemende belangstelling bij bestuurders en directeuren in de zorg en het onderwijs die met een steeds kritischer inspectie en toezicht worden geconfronteerd.
Wanneer het herhaaldelijk niet lukt om de boel op orde te krijgen, blijkt het concept van de verwaarloosde organisatie behulpzaam om systemisch te kijken naar disfunctionele patronen en om taal te geven aan de verbeteracties.

Verwaarlozing op teamniveau
De leergang Interveniëren in verwaarloosde organisaties gaat inmiddels met de zesde groep managers en adviseurs van start. Er is een speciale editie van de leergang gestart met een groep directeuren. Op verzoek van de deelnemers is er een vervolg op de leergang ontwikkeld die specifiek aandacht besteed aan verwaarlozing op teamniveau en die ingaat op vormen van wangedrag zoals pesten.

Verbeteringen
De praktijk van het begeleiden van herstel van verwaarloosde organisaties in combinatie met de leergang en het verzorgen van colleges en incompany workshops heeft ervoor gezorgd dat er enkele aanvullingen en verbeteringen in het boek zijn aangebracht. Zo komt de vraag naar verschillen tussen publieke en private organisaties in hoofdstuk
2 aan de orde. Elders in het boek is het proces van het stellen van een diagnose uitgebreider beschreven. Hoofdstuk 6 is geheel herschreven waardoor de aanpak en het verloop van het herstel
meer en detail is uitgewerkt. Tot slot is in hoofdstuk 7 het onmisbare begrip sensitieve responsiviteit toegevoegd.

Meer over Verwaarloosde organisaties. Lees ook het interview met Joost Kampen. En bekijk de bookchat van hem.

Reageer op dit artikel