artikel

Innovatiemanagement nieuwe stijl: ‘totale innovatie’


Geen categorie

Bestuurders zijn innovatie vanuit een steeds breder perspectief gaan benaderen. Dat blijkt uit studies over de besluitvorming in topmanagementteams over dit onderwerp.

Het accent ligt niet meer alleen op het ontwikkelen van nieuwe producten, maar steeds meer op ‘totale innovatie’.

Totale innovatie wil zeggen dat op een holistische manier wordt gekeken naar alle typen innovatie, met veel ruimte voor zowel ‘harde’ (structuur, processen) als ‘zachte’ aspecten (cultuur). Met veel ruimte ook voor het idee dat ‘zacht’ en ‘hard’ met elkaar samenhangende elementen zijn.
Voor topmanagementteams betekent dit de noodzaak van het grondleggen van een systeem van ‘innovation governance’. Zo’n systeem voor het effectief en efficiënt begeleiden en borgen van totale innovatie heeft negen kenmerken. 1. Kijk op een holistische manier naar het innovatieproces

Een ‘helicopter-standpunt’ kijkt naar alle benodigde vereisten om tegemoet te kunnen komen aan alle relevante factoren, zoals marktbehoeften, kennismanagement, waarden en kerncompetenties. Maar ook gaat het om entrepreneurschap, risicomanagement, operationele excellentie en toewijzing van verantwoordelijkheden.2. Vergroot het marktinzicht van de organisatie

Nodig is een systeem voor omgevingsverkenning. In welke richting verandert de regelgeving, de behoeften van de klant? Waar is de concurrentie mee bezig? Welke nieuwe technologieën zijn in opkomst? Is onze organisatie hierop voorbereid? 3. Ontwikkel een houding van openheid, nieuwsgierigheid en bescheidenheid

Deze eigenschappen zijn nodig om de eigen vooronderstellingen, paradigma’s en gangbare praktijken op een kritische manier te bevragen om zich aan te kunnen passen aan een omgeving die continu verandert.  4. Reduceer de risico’s van inertie en verkeerde beslissingen

Vasthouden aan strategieën die eens succesvol waren, is een zekere weg naar de ondergang (denk aan Nokia, Kodak en Blackberry). 5. Schat de impact in van ontwrichtende technologieën
Kritieke technologische beslissingen zoals wel of geen adoptie van ontwrichtende doorbraaktechnologieën confronteren organisaties met ingewikkelde dilemma’s. Kennis alleen is niet voldoende, ook nodig zijn moed en vastbeslotenheid.  6. Koppel expliciet innovatie aan de businessstrategie

Duidelijk moet zijn hoe de organisatie met behulp van innovatie de businessdoelen wil bereiken. Met welke kerncompetenties gaan we welke nieuwe producten en diensten ontwikkelen, tegen welke kosten en met welk verdienmodel? 7. Commercialisering van nieuwe producten en diensten: de hele organisatie doet mee
Het winstgevend maken van innovaties is niet het exclusieve domein van Marketing of Verkoop. Alle organisatorische functies en afdelingen zijn erbij betrokken. Chipmaker Intel vat innovatie in drie kernbegrippen: nieuwheid, waarde en adoptie. 8. Wie draagt welke verantwoordelijkheden? 

Het leiderschap kan toegewezen worden aan een enkele persoon of aan een collectief van individuen dat gezamelijk beslissingen neemt.  9. Het coachen van innovatieleiders
Omdat totale innovatie in handen moet liggen van talentvolle individuen, die zich thuis voelen in globaliserende economieën en complexe  organisaties, is het van groot belang hierbij aspecten van human capital te onderkennen, zoals opleiding, training en begeleiding.Bron: innovationmanagement.se.

Reageer op dit artikel