artikel

HR speelt cruciale rol bij succes lean voor overheid

Geen categorie

De interesse voor lean management neemt sterk toe bij vooral lokale overheden nu ze steeds meer taken moeten gaan uitvoeren met minder geld.

Lean is echter geen tovermiddel om snel te kunnen besparen. Wil het duurzaam effect hebben, dan is een cultuuromslag nodig. HR speelt hierbij een cruciale rol.
Lean management is geen project (dat suggereert namelijk een begin en een eind) maar een overtuiging, een langetermijnvisie, een mentaliteit. Het doel is om maximale klantwaarde te creëren. Daarvoor is het nodig te innoveren en te experimenteren. Dit strookt niet met de doelstellingen van de overheid: continuïteit en risico’s vermijden. De stijl van leidinggeven en de mindset bij medewerkers is hier doorgaans niet op gericht. De bijdrage per ambtenaar aan het gewenste resultaat is vaak niet eens expliciet meetbaar laat staan dat op die basis wordt beloond. Als de gemeenten lean omarmen in een poging om zo de bezuinigingen te lijf gaan, is het gedoemd te mislukken.

HR heeft belangrijke taak
HR speelt een belangrijke rol bij het realiseren van draagvlak, duurzame gedragsverandering en een cultuur gericht op constante verbetering. Draagvlak ontstaat niet door presentaties, maar door brede toegang tot (stuur)informatie, meer zelfsturing, invloed op de kwaliteit van het werk, duurzaam verbeteren en de mogelijkheid om onderscheidend te zijn in prestaties en daarnaar beloond te worden. Niet alleen financieel maar bijvoorbeeld ook in meer vrije tijd, waardering, invloed en erkenning.
De leidinggevenden zijn essentieel om dit alles goed naar de werkvloer te vertalen. De lean-leider is een inspirator en coach, die alle prestaties monitort. Hij geeft leiding aan een voortdurend ontwikkelingsproces. De lean-leider daagt uit, stimuleert tot experiment en staat fouten toe mits ervan wordt geleerd. HR moet opleidingsprogramma’s, coaching en intervisiesessies opzetten voor medewerkers en lean-leiders. Ook moet HR toezien op een gevarieerde samenstelling van het lean-team dat handelt vanuit een langetermijnvisie in plaats van kortetermijnkostenoptiek.
Bron: Harm Warris in: PWDeGids, mei 2014

Reageer op dit artikel