artikel

Goede manager belangrijker dan hoogte salaris

HRM

De meeste werknemers vinden vooral een goede leidinggevende heel belangrijk (53 procent). Daarna volgen interessant werk (46 procent), goede werkzekerheid (45 procent) en een goed salaris (43 procent). Dat blijkt het TNO-onderzoek Arbeidsvoorwaarden in goede aarde. Hiervoor werden 22.000 werknemers in Nederland gevraagd naar hun wensen wat betreft arbeidsvoorwaarden.

Goede manager belangrijker dan hoogte salaris

De mogelijkheid om thuis te werken wordt door de meeste werknemers niet belangrijk gevonden (65 procent). Iets meer dan een vijfde van de werknemers is niet tevreden met de kwaliteit van de leidinggevende (21 procent). Een ruime meerderheid van de werknemers (tussen de 60 en 70 procent) is tevreden over de verschillende arbeidsvoorwaarden.

Onderinvestering
De onderzoekers maakten onderscheid tussen drie typen arbeidsvoorwaarden: waardering, groei en flexibiliteit (tijd en plaats). Bij waardering gaat het om arbeidsvoorwaarden als het hebben van een goede leidinggevende, salaris en werkzekerheid. Groei omvat de arbeidsvoorwaarden leermogelijkheden en het hebben van interessant werk. Flexibiliteit betreft de arbeidsvoorwaarden deeltijd en thuiswerk mogelijkheden en zelf werktijden kunnen bepalen.

Op het gebied van waardering  worden verreweg de meeste mismatches ervaren. Er is sprake van een mismatch als het belang dat men hecht aan een bepaalde arbeidsvoorwaarde niet aansluit met de vervulling van dat belang. De onderzoekers verwachten dat mismatches het sterkste effect op werknemers hebben als een groot belang samengaat met een zeer lage tevredenheid. Voor de arbeidsvoorwaarden die vallen onder waardering geldt dat 63 procent van de werknemers minder tevreden is dan het belang dat men hecht aan deze arbeidsvoorwaarden. De meerderheid van de werknemers ervaart dus een onderinvestering van de organisatie waar het gaat om waardering.

Bepalende factoren
De indeling van arbeidsvoorwaarden gericht op groei, waardering of flexibiliteit leidt tot een scherper inzicht in wat de factoren zijn die bepalen wat werknemers belangrijk vinden. Zo is vooral de (functie)leeftijd van werknemers bepalend voor het belang dat wordt gehecht aan groei in het werk. Werknemers tussen de 25 en 34 jaar vinden groei het belangrijkst en werknemers tussen de 55 en 64 jaar het minst.

Ook het aantal jaren dat men dezelfde functie vervult hebben een extra dempend effect  op het belang van groei in het werk. Het belang van waardering wordt vooral bepaald door de opleidingsachtergrond van de werknemer. Middel- en laagopgeleide werknemers vinden waardering het belangrijkst. Voor flexibiliteit speelt vooral het geslacht van de werknemer een rol, vrouwen hechten namelijk een groter belang aan flexibiliteit dan mannen.

Zachte arbeidsvoorwaarden
"Werkgevers doen er dus goed aan om ook naar de zachte arbeidsvoorwaarden te kijken", stelt Paulien Bongers, Innovatiedirecteur Arbeid bij TNO, in een toelichting bij het onderzoek. "Werkinhoud en goede leidinggevende zijn namelijk net als de harde arbeidsvoorwaarden zoals salaris en werkzekerheid voor werknemers belangrijk".

Bongers: "Arbeidsvoorwaarden die flexibel werk mogelijk maken, liggen ook goed. Deeltijdwerken wordt door 68 procent (heel) belangrijk gevonden. Zelf werktijden bepalen is voor 71 procent doorslaggevend. Werkgevers doen er dus goed aan om het werk interessant te maken en te houden en leer- en groeimogelijkheden te bieden. Worden deze wensen niet vervuld dan kan dat ten koste gaan van motivatie en gezondheid."

"Persoonlijk maatwerk kan voorkomen dat werknemers ontevreden het bedrijf verlaten", waarschuwt Bongers. "Dat kan gebeuren bij medewerkers die onvoldoende kansen krijgen om te groeien en zich te ontwikkelen terwijl ze dat juist heel belangrijk vinden. Collega´s die onvoldoende tegemoet gekomen worden in flexibel werk maken de meeste kans op burnoutklachten. Maatwerk ten aanzien van de persoonlijke ontwikkeling leidt tot betere prestaties van de gehele organisatie. Rekening houden met flexibel werken leidt bovendien tot een lager ziekteverzuim."

Arbeidsvoorwaarden in goede aarde, TNO, april 2011

Reageer op dit artikel