artikel

Respectvolle functioneringsgesprekken bevorderen ethisch gedrag werknemers

HRM


Van alles is al geprobeerd om onethisch gedrag in organisaties aan te pakken. Recent onderzoek werpt licht op een onderbelichte factor: de manier waarop functioneringsgesprekken worden gevoerd.

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam onder 332 Duitse politieagenten. Hoe zijn functioneringsgesprekken van invloed? Onderzoeksbevindingen
Respondenten die aangeven respectvol bejegend te zijn door hun leidinggevenden tijdens functioneringsgesprekken, blijken na het gesprek vaker geneigd te zijn tot ethisch correct gedrag in werksituaties.
De mate waarin respondenten hun prestatiewaardering als eerlijk percipiëren, correleert met de mate van door leidinggevenden geboden ondersteuning. 

Als respondenten zich gesteund voelen door hun leidinggevende en de organisatie, dan heeft dat een positief effect op de bereidheid zich ethisch te gedragen.
Ook blijkt dat oneerlijke behandeling leidt tot regelovertredend gedrag, bijvoorbeeld te laat op het werk komen of te lang pauzeren. 

Veel respondenten die een negatieve beoordeling te horen kregen, vertelden de onderzoekers dat wat hen het meest dwarszat niet het evaluatiegesprek zelf was, maar de manier waarop de beoordeling werd gecommuniceerd. Het gaat dan dus niet alleen om de boodschap, maar ook om de boodschapper. 


Respondenten met een positieve beoordeling die echter op een onrespectvolle manier werd gegeven, toonden zich minder geneigd tot ethisch gedrag.  Aanbevelingen

Belangrijk is te beseffen dat leidinggevenden voor werknemers rolmodellen zijn. Gedraagt de leiddingevende zich op een ethische manier, dan gedragen werknemers zich op een overeenkomstige wijze.
Ethisch gedrag van leidinggevenden leidt niet alleen tot ethisch gedrag van werknemers, maar kan ook onethisch gedrag van werknemers voorkomen.

 Tijdens evaluatiemomenten moet het gedrag van de leidinggevende transparant en authentiek zijn. Geef werknemers ruimte hun emoties te uiten.
Het heeft geen zin slecht nieuws te verzwijgen. Communiceer negatieve evaluaties op een heldere, kalme en respectvolle manier.


Bron: discovery.rsm.nlReageer op dit artikel