artikel

Brainstormen à la Google

Innovatie

Google werkt met een buitengewoon eenvoudig driestapsproces om de meest vernieuwende ideeën te genereren en om te zetten in concrete actie.

Brainstormen à la Google

Innovatiester Google heeft geen geheime formule om te innoveren, maar gaat wel degelijk systematisch te werk. En iedereen kan dat leren. De essentie is dat je op de juiste manier moet brainstormen, zegt Veronique Lafargue (Global Head of Content Strategy bij Google Apps for Work). Freestyle brainstorming – waarbij de wildste ideeën op tafel komen – is het hart, maar het leidt alleen tot concrete actie als er ook enige structuur is. Daarom heeft Google een lineair proces ontwikkeld om nieuwe ideeën te genereren en die tot concrete producten te maken:

  • Ken de gebruiker
  • Denk in termen van ’10 x’
  • Maak prototypen

Ken de gebruiker
Als je een groot issue wilt oplossen, moet je eerst focussen op de gebruiker waarvoor je dat gaat doen. De rest volgt daar dan vanzelf uit. Dus trekken de Googlers eropuit en praten ze met mensen en verzamelen ze verhalen, emoties en ideeën. Observeren, luisteren, empathisch zijn. Met oog voor verschillen en subtiliteiten. Dingen zitten vaak anders in elkaar dan je denkt. Of ze werken in het ene land anders dan in het andere land.

Denk in termen van ’10 x’
Dit principe is de kern van hoe Google innoveert: probeer iets minstens tien keer te verbeteren in plaats van één tiende – dus minstens 1000% en niet 10%. Alle deelnemers schrijven hun ideeën individueel op voordat ze als groep weer bij elkaar komen en beslissen welke ideeën worden opgepakt. Daarbij houden ze zich aan zes richtlijnen:

  1. Bouw voort op elkaars ideeën met ‘ja, en…’ in plaats van ze neer te halen met ‘nee, maar…’.
  2. Genereer veel ideeën. In deze fase in kwantiteit belangrijker dan kwaliteit, dus laat iedereen  zich echt uitleven.
  3. Maak headlines. Als je een idee in maximaal zes woorden beschrijft, helpt dat enorm om het te verhelderen.
  4. Illustreer. Beelden zeggen het meestal beter dan woorden en zijn moeilijker verkeerd te interpreteren.
  5. Denk groot. Vraag om gedurfde, ongeremde ideeën – dit is het ’10 x’-element – en niet om incrementele oplossingen. Het kan niet gek genoeg zijn.
  6. Schort beoordeling op. Beoordeel ideeën niet tijdens het brainstormen maar geef ze tijd en ruimte om te groeien.

Maak prototypen
De meeste brainstormsessies eindigen met een afspraak om later weer bij elkaar te komen en verder te praten over de ideeën. Fout. Je moet het ijzer smeden als het heet is, dat wil zeggen een idee zo snel mogelijk concreet maken. Bij Google maken ze graag meteen een snel prototype. Dat prototype hoeft niet perfect te zijn, als het maar een fysieke manifestatie van een idee is. Het prototype wordt puur en alleen gemaakt om de meest directe vragen te beantwoorden en om de eerste aannames te testen over een idee dat veelbelovend lijkt te zijn.

Kortom, het kan niet gek genoeg zijn!

Door: Eduard Kerkman – Taallijn

Reageer op dit artikel