artikel

Innoveren als kleine speler: vijf tips

Innovatie

Innovatie gebeurt niet vanzelf. Organisaties moeten een cultuur creëren waarbinnen medewerkers de ruimte en de vrijheid hebben om continu innovatieve ideeën te identificeren en te bedenken. Hier volgen vijf tips voor kleine bedrijven om te blijven innoveren.

Innoveren als kleine speler: vijf tips
 1. Selectief werven
  Onder de pijler bekwaamheid valt ‘selectief werven’. Als een organisatie innovatiever wil zijn, dan is de eerste stap natuurlijk het aannemen van de juiste mensen. Zeker voor kleinere bedrijven is dit van belang omdat het veel geld kost om nieuwe medewerkers te werven, selecteren en op te leiden. Doe je dat niet goed, ben je zo zes maanden verder.
 2. Grotere autonomie
  Autonomie is het vermogen om het werk naar eigen inzicht in te delen en uit te voeren. Het biedt een bepaalde mate van onafhankelijkheid en vrijheid. Autonomie draagt bij aan een innovatiegedreven cultuur. Organisaties die een hoge mate van autonomie bieden, kunnen gepassioneerde medewerkers verwachten die deel uit willen maken van iets waar ze in geloven.
 3. Financiële incentives
  Innovatief gedrag kan aangemoedigd worden door financiële incentives. Voor kleinere bedrijven is het misschien lastiger om geldbedragen in het vooruitzicht te stellen, maar er zijn andere mogelijkheden, zoals gainsharing en profitsharing.
 4. Werkzekerheid
  Hoewel werkgevers geen baangarantie kunnen geven tot in lengte der dagen, zouden ze wel dusdanig voldoende zekerheid moeten bieden dat werknemers zich veilig voelen om risico’s te nemen in het belang van innovatie. Werknemers die deze veiligheid voelen, zijn ook eerder bereid om zich in te zetten voor projecten die over langere termijn lopen.
 5. Informatie delen formaliseren
  Kleinere organisaties zijn afhankelijk van sterke sociale netwerken om informatie te delen en inspiratie op te doen voor innovatie. Een manier om open communicatie te bevorderen is via een formeel informatie-delenprogramma. Leiders moeten regelmatig teammeetings organiseren om verwachtingen te managen, prioriteiten te stellen, feedback te geven en belangrijke nieuwe informatie te delen.

Door: Matthew J. Mazzei, C. Brian Flynn en Jeffrey J. Haynie

Bron: Management Executive

Reageer op dit artikel