artikel

Verspreiding van managementinnovaties

Innovatie

Veel organisaties proberen hun efficiency en performanceniveaus te verbeteren met managementinnovaties, zoals Lean en Just-in-Time. Het verspreiden van managementinnovaties stuit in de praktijk echter vaak op weerstand, onwil en ambivalentie. Hoe komt dat? Waarom is het verspreiden van managementinnovaties zo moeilijk? En hoe vergroot je de kans op succes? Op basis van literatuur en een casestudie bij US Air Force wordt hier een raamwerk met de fasen, mechanismen en aanbevelingen voor een succesvolle verspreiding beschreven.

Verspreiding van managementinnovaties
Innovatie

Het verspreiden van managementinnovaties – intern in de organisatie, maar ook extern – stuit vaak op weerstand, onwil en ambivalentie. Waarom is het implementeren van managementinnovaties zo lastig? Dat hangt samen met drie issues.

Allereerst kunnen culturele normen een barrière voor implementatie vormen. Vaak beschermen functionele afdelingen en organisaties hun bestaande processen, procedures en werkbezettingsniveaus. Innovaties tasten ‘het bestaande’ aan en medewerkers verzetten zich tegen ideeën die niet van henzelf zijn (not invented here-syndroom).

Ten tweede kan het gebrek aan solide vooren nametingen van processen en resultaten het lastig maken medewerkers te overtuigen van de echte waarde van managementinnovaties. Data om resultaten te kwantificeren zijn er vaak wel, maar ze worden onvoldoende vastgelegd en gecommuniceerd.

Ten derde kunnen communicatie- en coördinatieinspanningen tussen organisaties en organisatie-units (te) onsamenhangend zijn. Verschillende units stellen verschillende eisen, hebben verschillende agenda’s en doelen, en werken niet noodzakelijkerwijs samen om innovaties en continue verbetering mogelijk te maken.

Door: Matthew Douglas, Robert Overstreet en Benjamin Haze

Bron: Management Executive

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels