artikel

Designdenken moet beter

Innovatie

Om haar volledige potentieel waar te maken moet designdenken beter aansluiten op de realiteiten en sociale dynamiek in ondernemingen.

Designdenken moet beter

Een designdenken-initiatief hoort ongeveer als volgt te gaan. Een team dat is getraind is designdenken krijgt een helder gedefinieerde innovatie-uitdaging. Het team onderzoekt het en bedenkt een aantal oplossingen, experimenteert en bouwt prototypes, en komt uiteindelijk met een nieuwe, winstgevende businessopportunity. In de praktijk gaat het echter zelden zo, constateren Martin Kupp (ESCP Europe) en twee collega-onderzoekers. Innovatie – en designdenken is toch al inherent een messy proces en wordt nog ‘rommeliger’ doordat het conflicteert met gevestigde processen, structuren en corporate culturen.

Twee problemen springen het meest in het ook. Het eerste is het gebrek aan samenhang tussen ontwerpdenken en de conventionele bedrijfsprocessen. Het succes van de meeste ondernemingen is gebaseerd op het op herhaalbare wijze leveren van voorspelbare producten. Dat maakt dat de organisatie – van werkvloer tot directiekamer – zich bijna intuïtief verzet tegen het vage, messy, abstracte perspectief van designdenken. Het tweede probleem is dat designdenken egalitaire, zelforganiserende teams vereist. In de praktijk hebben deze teams echter doorgaans een duidelijke proces- en projecteigenaar, meestal een (sterk sturende) senior manager, die tot overmaat van ramp vaak ook nog een 10 tot 15 projecten tegelijk overziet.

Hoe kunnen ondernemingen het potentieel van ontwerpdenken beter benutten? Door vijf dingen te doen.

Vijf stappen van Designdenken

  1. Stimuleer topmanagers om zich te committeren aan designdenken-initiatieven. Zij moeten er proactief én in de follow-up voldoende aandacht aan besteden.
  2. Breng de teams in evenwicht qua (teamleden die) intuïtief versus analytisch denken. Eén sleutel is dat de teamleden de diversiteit in hun team erkennen en waarderen. In het team moeten alle relevante functies vertegenwoordigd zijn, inclusief marketing, verkoop, productmanagement en R&D.
  3. Stel grondregels vast. Designdenkenteams hebben veel vrijheid nodig. Geef ze een paar minimale regels waar ze zich aan moeten houden (bijvoorbeeld vijf dingen die ze niet mogen doen) – de rest is vrij.
  4. Integreer designdenken in productontwikkelingsprocessen. Zodat het niet als een extra (parallel) proces wordt gezien maar als integraal onderdeel van productontwikkeling.
  5. Herdefinieer de metrics. Designdenken gaat over de vroege fase van het innovatieproces, dus moet de focus niet liggen op winst maat op leren. De leerresultaten moeten de belangrijkste maatstaf zijn.
Speciaal digitaal magazine over Ontwerp Betere Business

Speciaal digitaal magazine over Ontwerp Betere Business

Special Ontwerp Betere Business

Bron: MIT Sloan Management Review, najaar 2017

Door: Ed Kerkman – redacteur Management Executive

 

Reageer op dit artikel