artikel

Nieuwe functie: AI-systemen menselijker maken

Innovatie

Artificial intelligence (AI) leidt tot de opkomt van geheel nieuwe banen.

Nieuwe functie: AI-systemen menselijker maken
AI-systemen hebben de toekomst

Accenture PLC deed onderzoek bij meer dan 1000 grote ondernemingen wereldwijd die momenteel Kunstmatige Intelligentie of AI-systemen of machineleren gebruiken of testen. Daarbij bleek dat er een hele golf uniek-menselijke banen aan het ontstaan is. Het gaat om nieuwe functies, die vaardigheden en opleidingen vereisen die we nog niet eerder hadden gezien.

Drie categorieën banen door AI

Nieuwe specialisten moeten garanderen dat cognitieve technologie allerlei taken niet alleen effectief maar ook op verantwoorde wijze uitvoert. Dat wil zeggen: rechtvaardig, transparant en controleerbaar. Kortom: de mens schept de machine naar zijn evenbeeld – sort of.

Het gaat om:

  • Trainers: zij leren AI-systemen beter te presteren. Bijvoorbeeld om minder fouten te maken bij het genereren van natuurlijke taal of van vertalingen. Of ze leren AI-algoritmen om beter menselijk gedrag te imiteren (bijvoorbeeld empathie, bij klantenservice-chatbots).
  • Explainers: overbruggen de kloof tussen technologie en businessleiders, niet-technische medewerkers en consumenten. Ze verschaffen helderheid, des te belangrijker nu AI-systemen ondoorzichtige black boxes worden terwijl er beslissingen worden genomen louter gebaseerd op algoritmen. Er is een EU-bepaling in de maak (General Data Protection Regulation, 2018) die burgers het wettelijk recht geeft op zulke uitleg. De explainers, ook wel ‘forensische algoritme-analisten’, moeten gedegen zijn opgeleid om gedetailleerde ‘autopsies’ van AI-systemen te maken en de werking ervan uit te kunnen leggen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een techniek als LIME (Local Interpretable Model-Agnostic Explanations), die de onderliggende rationale en betrouwbaarheid van elke machinevoorspelling blootlegt.
  • Sustainers: zorgen ervoor dat AI-systemen werken zoals bedoeld en dat onbedoelde gevolgen snel worden verholpen. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan een ethiekmanager die fungeert als waakhond en ombudsman en controleert of menselijke waarden en normen overeind blijven (bijvoorbeeld of bij het toewijzen van faciliteiten mensen met specifieke beroepen niet worden gediscrimineerd).

Bron: MIT Sloan Management Review

Door:  Yvonne Halink

Boekentips:

Reageer op dit artikel