artikel

Externe CEO’s verminderen de innovatie

Innovatie

Als er een nieuwe CEO wordt aangesteld, maakt het voor de R&D-inspanningen veel uit of de nieuwe baas wel of niet uit het bedrijf zelf komt.

Externe CEO’s verminderen de innovatie

Het wordt ook wel RQ genoemd: de R&D-productiviteit. Volgens sommige studies is die de afgelopen 40 jaar gemiddeld met 65% teruggelopen. Toen onderzoekers van de John M. Olin Business School (Washington University) chief technology officers interviewden over dit het onderwerp, viel ze op dat er veel werd geklaagd dat een CEO-wisseling – en dan vooral als de nieuwe CEO van buiten kwam – meestal leidde tot achteruitgang van de RQ. Ze besloten het te onderzoeken en dat bevestigde het beeld: externe CEO’s verminderen de innovatie.

Domeinexpertise

Nieuwe CEO’s die van buiten de onderneming komen zijn (sterker) geneigd om de R&D-uitgaven te verlagen en om de onderneming financieel te rationaliseren, met een focus op ROI, in plaats van strategisch. Nog een bevinding: CEO’s uit andere bedrijfstakken bezuinigen meestal veel meer op R&D dan CEO’s uit de dezelfde bedrijfstak en dan CEO’s die van een onderneming met een hoge RQ komen.

De onderzoekers verklaren het zo: “Nieuwe CEO’s die uit de onderneming zelf komen, zijn beter in het managen van de innovatie omdat de kans groter is dat ze over de domeinexpertise beschikken die vereist is om te kunnen groeien vanuit R&D.” En misschien zijn ze ook minder bang om gedurfde beslissingen te nemen en voor de lange termijn te kiezen.

Bron: Trey Cummings & Anne Marie Knott – Outside CEOs and Innovation

Door: Ed Kerkman

Reageer op dit artikel