artikel

Philip Holt (Philips): Lean Leadership is de beste manier

Kwaliteitsmanagement

Leiderschap maakt het essentiële verschil tussen betrokken en niet-betrokken medewerkers, tussen hoge en middelmatige kwaliteit.

Philip Holt (Philips):  Lean Leadership is de beste manier

Lean Leadership is de beste manier om een dergelijke high performance-organisatie te bewerkstelligen. Lean Leadership bestaat uit vier leiderschapsstijlen die elkaar aanvullen en vooral versterken. Philip Holt (zie foto), hoofd Operational Excellence, Accounting Operations bij Philips, zal tijdens het 20e Nationaal Kwaliteitscongres zijn visie op Lean Leaderschip toelichten.

Lean Leadership is de meest effectieve manier om een hoog niveau van medewerkerbetrokkenheid te generen. Dit leidt tot een high performance-organisatie en uiteindelijk tot een organisatie waarin organisatiebreed een hoge kwaliteitsmindset heerst.

Vier leiderschapsstijlen
Om dit te bereiken dienen leiders zich vier leiderschapsstijlen eigen te maken:
1. Leadership Activism
2. Visible Leadership
3. Mosquito Leadership
4. Coaching Leadership.

Als deze leiderschapsstijlen authentiek gehanteerd worden, dan zijn leiders in staat werkelijk contact te maken met hun team en kunnen zij het gedrag, de cultuur en mindset in de organisatie transformeren.

Leadership Activism
Een leider die de kwaliteitscultuur wil veranderen, dient het goede voorbeeld te geven. Niet alleen ‘talk the talk’, maar ook: ‘walk the walk’. Hij moet niet alleen groot pleitbezorger worden van de veranderingen die hij wil doorvoeren, hij moet ‘activist’ worden. Dit vereist bescheidenheid en de bereidheid om fouten te maken en ‘bewuste onbekwaamheid’ te laten zien. Maar als deze angst is overwonnen, dan ontstaat respect en waardering bij zijn team, als zij zien dat hun leider de verandering die hij wil is.

Een van de leiders die Leading with Lean met succes in de praktijk heeft gebracht, is dr. Gary Kaplin, CEO van Virgin Mason, een zorginstelling in Washington State, Verenigde Staten. Een van zijn reacties op het aantal fouten dat in de instelling werden gemaakt was: ‘(…) if the aviation industry had this sort of defect rates, planes would fall out of the sky every day; if flat screen TVs had these defect rates, we wouldn’t buy them (…)’.

Een van de succesfactoren van de lean transformatie in de zorginstelling was dat zij lean niet opnieuw hebben willen uitvinden voor hun sector. Hoewel zij geen ‘dingen maken’, werd het lean programma toch het Virginia Mason Production System genoemd. Deze volwassen aanpak bleek een cruciale rol te spelen in het veranderproces en werd door hun ‘activist leader’ dr. Kaplin.

Ook liet hij value stream maps maken van de huidige werkwijzen (waarmee duidelijk werd dat 90% van de tijd geen waarde werd toegevoegd) om significante verbeteringen te realiseren.

Leading with Lean betekent dat we ‘activist leaders’ als dr. Kaplin nodig hebben. Maar dat betekent niet dat we alleen de CEO en senior leiders nodig hebben. We hebben juist alle leiders nodig, of ze nu CEO zijn, kwaliteitsmanager of teamleider.

Verder lezen? Download dan de Working Paper van Philip Holt (gratis). In zijn Working Paper beschrijft Philip Holt uitvoerig de vier leiderschapsstijlen die samen Lean Leadership vormen. De working paper is Engelstalig.
In Sigma nr. 2 verschijnt binnenkort een verkorte versie van de working paper in het Nederlands.

Philip Holt (UK) is Hoofd Operational Excellence, Philips Accounting Operations en een ervaren ‘Change Leader’ met een track record op het gebied van continue verbetering.
Hij is een van de key-note sprekers van het 20e Nationaal Kwaliteitscongres.

Reageer op dit artikel