artikel

Crisis heeft zakelijk landschap voorgoed veranderd

Leiderschap

De economische crisis heeft het internationale, zakelijke landschap voorgoed veranderd. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Ernst & Young onder senior executives over de hele wereld. Hierin geeft slechts 68% van de respondenten aan dat de economie in 2011 naar verwachting zal aantrekken. Nederlandse respondenten zijn zelfs nog iets negatiever; 58% verwacht een verbetering, terwijl 28% nog steeds een verslechtering verwacht.

Uit de uitkomsten van het onderzoek blijkt hoe de internationale zakenwereld denkt dat de wereld er de komende drie jaar uit zal zien.

Henk Slaats, partner bij Ernst & Young: "De schok die de afgelopen drie jaar teweeg hebben gebracht, heeft ervoor gezorgd dat een hele generatie met andere ogen kijkt naar zaken als finance en zakelijk leiderschap. De marktleiders van de toekomst zijn die organisaties die zowel ondernemingsgeest als flexibiliteit tonen. In 2012 zullen spelers die snel beslissen en in staat zijn die beslissingen ook snel uit te voeren, de markt beheersen."

Vier van de tien bedrijven geven aan dat ze geen terugkeer verwachten naar de ‘normale’ omstandigheden van vóór de economische crisis; een stijging van bijna 25% vergeleken met de uitkomsten van dezelfde studie vorig jaar. Nederlandse bedrijven zijn hier nog stelliger in; 52% verwacht blijvende, significante veranderingen in hun bedrijfsvoering. De machtsverschuiving naar nieuwe economische giganten als China en India, evenals extra wet- en regelgeving, belastingverhogingen en de mogelijkheid dat we opnieuw te maken krijgen met inflatie worden beschouwd als belangrijke factoren die winst onder druk zullen zetten. Ook Nederlandse bedrijven geven dit aan; 90% verwacht een machtsverschuiving naar nieuwe economische markten en 76% verwacht een toename van wet- en regelgeving. Henk Slaats voegt hier aan toe: "De veranderingen van de laatste jaren waren dramatisch en over de hele wereld werden bedrijven geconfronteerd met een daling in de vraag van tussen de 20% en 50%."

Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven en organisaties een toenemende complexiteit en instabiliteit van de markt verwachten. Daarbij verwacht men – naast strengere regulering – dat ondernemingen hun inspanningen meer richten op product- en procesinnovatie dan op financieel-administratieve innovatie. Slaats: "Om in het nieuwe zakelijke klimaat succesvol te zijn, moeten bedrijven efficiënter opereren. De focus moet liggen op hun core business en op verbetering van de klanttevredenheid. Verbeteringen in de leveranciersketen en terugbrengen van de time-to-market dragen bij aan het succes. Door aandacht te besteden aan innovatie, de mix aan producten en diensten te optimaliseren en zich beter en sneller aan te passen om het marktbereik te optimaliseren, zijn bedrijven in staat nieuwe afzetkansen te benutten."

De respondenten stellen dat er wezenlijke, organisatiebrede veranderingen moeten plaatsvinden die van invloed zullen zijn op alle bedrijfsfuncties. Nederlandse bedrijven geven als belangrijkste veranderingen aan: de verlaging van kosten en schulden (20%), verhogen van efficiëntie van procedures en processen (16%) en uitbreiden naar nieuwe, internationale markten (14%).

Veel ondernemingen zijn al begonnen met het herzien van hun bedrijfsmodel. Ze maken bovendien plannen voor veranderingen in de manier waarop ze opereren en hun prestaties meten. De verwachting is dat de vijf belangrijkste prestatie-indicatoren ongewijzigd zullen blijven, al toont het onderzoek wel een belangrijke verschuiving van kwantitatieve naar kwalitatieve en vergelijkende metingen als key performance indicators (KPI’s). De top 5 van KPI’s zijn zowel op internationaal niveau als in Nederland: financiële winst, klanttevredenheid, kwaliteit van producten en diensten, economische winst en productiviteit.

Reageer op dit artikel