artikel

De nieuwe generatie leiders is in opmars

Leiderschap

Zoals ieder jaar heeft het wereldwijde organisatieadviesbureau Hay Group ook over 2010 weer een ranglijst gepubliceerd met de bedrijven die uitblinken op het gebied van leiderschapsontwikkeling. Uit het onderzoek European Best Companies for Leaders bijkt volgens Hay Group onder meer dat de top-10 van de bedrijven in toenemende mate gericht is op samenwerking en veel aandacht heeft voor diversiteit. De beste tien bedrijven laten bovendien meer dan gemiddelde financiële prestaties zien.

Europa’s Top-10 van beste bedrijven voor leiders 2010

   1. Unilever
   2. Banco Santander
   3. Telefonica
   4. Deutsche Bank
   5. HSBC Holdings
   6. Repsol YPF
   7. Volkswagen
   8. L’Oréal
   9. Danone
  10. Vodafone

De stijl verandert
“We zien dat de stijl van leidinggeven inmiddels daadwerkelijk verandert bij multinationals. Al sinds een aantal jaar levert de directieve leiderschapsstijl aan terrein in en gaat het in toenemende mate om de dialoog, overleg en tweerichtingscommunicatie, om vervolgens gezamenlijk gestelde doelen te bereiken. Ons onderzoek laat dit jaar zien dat steeds meer multinationals deze benadering niet alleen omarmen maar ook daadwerkelijk toepassen”, zegt Erin Lap, directeur Leadership & Talent bij Hay Group Nederland.

Uit het onderzoek blijkt dat 95% van de leiders uit de top-10 werknemers betrekt bij het signaleren van nieuwe kansen versus 79% bij de gehele onderzoeksgroep.

Diversiteit wint terrein
De bedrijven uit de Europese top-10 voor leiders waarderen diversiteit binnen het personeelsbestand steeds meer en sturen hier actief op. 85% van de respondenten in de top-10 geeft aan dat zijn organisatie beschikt over een specifiek leiderschapsprogramma dat gericht is op het managen van die diversiteit. Bij de totale onderzoeksgroep ligt dat percentage lager, namelijk beneden de 70%.

Leiders uit de top-10 organisaties gaan dan ook vaker (bijna twee keer zo vaak) een periode naar het buitenland zodat zij vervolgens beter in staat zijn om culturele verschillen aan den lijve te ondervinden (72 procent vergeleken met 37 procent).

Leiderschap
Ontwikkelen van leiderschap wordt door de tien beste bedrijven gezien als cruciaal. 82% van bedrijven in de top-10 geeft leiders op alle niveaus de mogelijkheid om hun vaardigheden te ontwikkelen en om deze toe te passen. “Bedrijven maken steeds minder gebruik van hiërarchische organisatiestructuren, waardoor ook de besluitvorming steeds autonomer wordt. Dat vraagt om meer aandacht voor persoonlijke groei op alle niveaus”, aldus Lap.

Om goed personeel te werven en te behouden hebben de bedrijven uit de top-10 ook steeds meer aandacht voor arbeidsvoorwaarden die inspelen op veranderende normen. Zo heeft 63% van de bedrijven een instapprogramma voor diegenen die er even uit zijn geweest, en hiermee gemakkelijk terug kunnen keren op de werkvloer. Bij de totale onderzochte groep biedt slechts 32% een dergelijk programma aan. Ook wordt thuiswerken substantieel meer en beter gefaciliteerd bij de bedrijven uit de top-10.

Lap: “Uit ons onderzoek blijkt dat de top-10 beste bedrijven op het gebied van leiderschap voorlopen op andere organisaties. Er zijn voor de overige organisaties mooie lessen uit te halen. Zo vraagt de top-10 bedrijven zijn leiders bijvoorbeeld aanmerkelijk vaker om ervaring op te doen in verschillende onderdelen van de organisatie en diverse culturen. Ook is er bij de top-10 veel meer aandacht voor opvolgingsvraagstukken: er wordt significant vaker een pool van opvolgers bijgehouden voor belangrijke functies.”

De gehele ranking van 2005 tot 2010 is te vinden op Best Companies for Leadership

Sinds 2005 wordt het onderzoek Best Companies for Leaders gepubliceerd. Elk jaar brengt Hay Group de beste bedrijven op het gebied van leiderschap in kaart. Aan het onderzoek deden in 2010 wereldwijd 3769 individuen en 1827 organisaties mee. De respondenten (zowel leiders als medewerkers) waren afkomstig uit 96 landen. 26,6 procent was afkomstig uit Noord Amerika, 23,4% uit Europa, 3,6% uit het Midden Oosten, 19,7% uit Azië, 23,7% uit Zuid-Amerika, 2,6% uit het Pacifisch gebied en 0,5% uit Afrika.

Reageer op dit artikel