artikel

Acht eigenschappen van een effectieve manager

Leiderschap

Iedere onderneming heeft zo haar manieren om het management richting topprestaties te stuwen. Opleidingen, coaching, literatuur en ga zo maar door. Bij internetzoekmachine Google deden ze het anders. Daar werd een manifest opgesteld aan de hand van uitgebreide data-analyse van tal van eigenschappen. Het manifest  – Eight Habits Of Highly Effective Google Managers – bevat de eigenschappen die volgens Google het meest belangrijk zijn voor een manager.

Bij Google speelt natuurlijk een bijzonder probleem, omdat de whizzkids die daar de werkvloer bevolken niet per definitie geschikt zijn om leiding te geven. Google's Project Oxygen werd opgezet om uit te zoeken hoe het kwam dat bepaalde teams zoveel beter functioneerden dan andere. De niet te missen conclusie: het leiderschap maakte het grootste verschil.

Om het niveau van de leiders op te krikken analyseerden de onderzoekers tienduizend observaties over Googlemanagers, zoals beoordelingen door teamleden en evaluatierapporten. Dat leidde vervolgens tot het manifest, Google's poging om de (beoogde) teamleiders van 'crappy' manager te transformeren tot een 'zeer effectieve', maar op zijn minst 'acceptabele' manager.

Onderstaand de punten waar de Google-managers (to be) volgens het manifest op moeten letten:

1. Wees een goede coach
– Geef specifieke, constructieve feedback en houd rekening met een evenwicht tussen positieve en negatieve opmerkingen.
– Organiseer regelmatige één-op-éénsessies en reik oplossingen aan die op maat van de werknemer zijn gemaakt.

2. Laat je team het heft in eigen handen nemen en doe niet aan micro-management
– Zoek een evenwicht tussen mensen advies geven en ze de zaken zelf laten oplossen.
– Geef je mensen opdrachten waarbij hun aanpassingsvermogen op de proef wordt gesteld.

3. Toon interesse in het succes en het welzijn van je werknemers
– Leer je werknemers kennen, ook buiten de werkomgeving.
– Wees gastvrij voor nieuwe mensen en maak hun transitie makkelijk.

4. Wees productief en resultaatgeöriënteerd
– Focus op wat je wil wil bereiken met je team en help je werknemers deze doelstellingen te realiseren.
– Help het team bij het stellen van prioriteiten en neem beslissingen die obstakels wegnemen.

5. Wees een goede communicator en luister naar je team
– Communicatie gaat in twee richtingen: luisteren en delen?
– Organiseer meetings waarbij iedereen aanwezig is en wees specifiek over de door het team te behalen doelstellingen.
– Moedig een open dialoog aan en luister naar de vragen en bekommernissen van je mensen.

6. Help je werknemers bij het uitstippelen van hun carrière

7. Zorg voor een heldere visie en strategie voor je team
– Zelfs in tijden van grote onrust, hou je je team gefocust op de doelstellingen en de strategie?
– Laat je team participeren in het ontwikkelen en evalueren van de visie, doelstellingen en de strategie.

8. Zorg dat je over genoeg technische kennis beschikt om het team raad te geven
– Rol je mouwen op, daar waar nodig, en werk zij aan zij met je mensen wanneer de omstandigheden dat vereisen.
– Begrijp de specifieke uitdagingen die bestaan.

Google noemt ook de drie meest voorkomende valkuilen voor effectieve managers:

1. De moeilijkheid om van werknemer tot teamleider te evolueren
– Fantastische individuele presteerders worden vaak tot manager gepromoot zonder dat ze over het nodige talent beschikken om een groep te leiden.
– Mensen die van buiten het bedrijf komen hebben vaak geen benul van de specifieke situatie binnen een bedrijf.

2. Gebrek aan eenduidigheid bij het managen en bij het uitstippelen van carrièrepaden
– Helpt werknemers niet in het duidelijk uitleggen wat het bedrijf verwacht.
– Coacht medewerkers niet in hun ontwikkeling en testen onvoldoende hun aanpassingsvermogen.
– Niet proactief: wacht tot de werknemer bij hem komt.

3. Besteedt te weinig tijd aan managen en communiceren

Bronnen: Business Insider / Express.be

Reageer op dit artikel