artikel

Vrouwelijke manager spiegelt zich te vaak aan man

Leiderschap

Vrouwen vinden steeds vaker hun weg naar het management van bedrijven, maar ze blijken daar niet altijd typische vrouwelijke karaktertrekken – zoals medeleven en inlevingsvermogen – naar voren te brengen. Deze categorie vrouwen valt daarentegen eerder op met stereotiepe mannelijke eigenschappen, zoals agressief gedrag, zo is een van de conclusies in een onderzoek van het Department of Health and Social Sciences van de University of London.

"In plaats van hun natuurlijke instincten te bestrijden, zouden vrouwen die eigenschappen moeten koesteren, want het aangrijpen van emotionele intelligentie is cruciaal om een beter leider te zijn of worden," zegt onderzoeksleider Paula Nicolson. "Het is alsof vrouwelijke managers ervan uitgaan dat ze zich als een man moeten gedragen en openlijk meer mannelijke karaktertrekken moeten tonen om te kunnen slagen. Die instelling doet hen echter van een gezonde assertiviteit afwijken naar een meer agressief mannelijk model."

"Sommige vrouwelijke managers geven ook spontaan toe dat leiderschap synoniem staat met mannelijk gedrag," voert Nicolson nog aan. "Dat is misschien enigszins begrijpelijk omdat vroegere leiders mannelijk waren, maar de vrouwelijke managementstijl – die potentieel emotioneel grotere capaciteiten inhoudt – moet zichzelf ontwikkelen en kan een grote meerwaarde betekenen, onder meer in communicatie, oordeel, gevoeligheid en psychologisch inzicht, allemaal karakteristieken die noodzakelijk zijn om een goed leider te zijn."

(Bron: Express.be)

Reageer op dit artikel