artikel

Inzetbaarheidskompas concretiseert duurzame inzetbaarheid

Leiderschap

Het concreet maken van het abstracte begrip ‘duurzame inzetbaarheid van personeel’  is in de praktijk best lastig. Rijkswaterstaat zette hiervoor het inzetbaarheidskompas in, met zes bouwstenen als basis voor een actieplan.

Rijkswaterstaat is een organisatie in verandering. Zij krijgt te maken met een verschuiving in taken en verantwoordelijkheden. Bij complexe bouwprojecten voert Rijkswaterstaat steeds vaker de regie terwijl externe partijen de uitvoering verzorgen. Dat vergt andere vaardigheden van het personeel. Het is belangrijk dat de medewerkers mee kunnen met deze veranderingen. Rijkswaterstaat wilde dit nadrukkelijk bekijken in relatie tot de levensfase van de medewerker.

Persoonlijk actieplan
Het doel was dat de medewerkers zelf een visie zouden ontwikkelen over hoe zij in elke levensfase met werk en privé omgaan. Aan de hand van vragenlijsten, opdrachten en gesprekken met leidinggevenden en collega’s werd gewerkt aan een persoonlijk actieplan. Het inzetbaarheidskompas, ontwikkeld door HR Adviesbureau Qidos, wees in dit proces de weg.

Medewerkers krijgen een aantal vragen voorgelegd. Wat is belangrijk om inzetbaar te blijven? Wat zijn mijn drijfveren? Wat zijn mijn talenten en kwaliteiten? Hoe zit het met mijn belasting en belastbaarheid? Hoe zie je je persoonlijke ontwikkeling? Hoe ga je om met veranderingen? En hoe zorg je ervoor dat je zelf aan het roer blijft? Belangrijke vragen die richtinggevend zijn voor de persoonlijke routekaart.

De schijnbaar eenvoudige vragen leverden veel stof tot nadenken op. De medewerkers ervaarden het proces als inspirerend. Belangrijk om het tot een succes te maken, is gebruikmaken van verschillende werkvormen en uiteraard inspirerend leiderschap.

Het succes in 4 stappen:

  1. Maak medewerkers bewust van hun levensfase
  2. Maak tijd voor hen om over de zes vragen in het kompas na te denken
  3. Laat medewerkers en leidinggevenden hierover met elkaar in gesprek gaan
  4. Stel samen een actieplan op, maak afspraken en voer ze uit

(Bron:  Ir. Alexander Heijnis en drs. Ellis Meenks op www.gidsonline.nl)

Zie ook: Praktijkdag over  Duurzame Inzetbaarheid 2011

Reageer op dit artikel