artikel

Innovatie 3.0: Slimmer managen, organiseren en werken

Leiderschap

Innovatie 3.0 gaat niet alleen over hoe je beter kunt innoveren, het boek is daarnaast een innovatie op zich. Het is namelijk geschreven door een hoogleraar (Henk Volberda) en een journalist (Menno Bosma). Een zeldzame combinatie die overigens wel schreeuwt om navolging.

Langzaam maar zeker zakt Nederland weg op de ranglijst van landen die veel investeren in R&D en innovatie. Terwijl er een verborgen schat verborgen is van kwalitatief zeer hooggeschoold personeel. De reden van het wegzakken op de ranglijst is dat we te beperkt naar innovatie kijken. We denken nog te veel dat het van de ‘natlabs' van Philips of van andere ‘wizzkids' moet komen. Maar er is meer dan alleen fundamenteel onderzoek (‘innovatie 1.0') en investeren in menselijk kapitaal (‘innovatie 2.0'). Innovatie 3.0 is wat de schijf van vijf voor voeding is. R&D en menselijk kapitaal staan nog altijd op die schijf, maar voor niet meer dan twee keer twintig procent. De nieuwe componenten zijn: cocreatie, vernieuwend leiderschap, en nieuwe organisatievormen.

Deltamodel
In plaats van het poldermodel bepleiten Bosma en Volberda een deltamodel waarin overheid, bedrijfsleven en onderwijs samen optrekken. Innovatie is niet de optelsom van een reeks maatregelen en een serie instrumenten. Het is zelfs niet de uitkomst van bepaald beleid of van managementstijl. Innovatie gedijt, net als een plant, in een bepaalde voedingsbodem en in bepaalde omstandigheden. Een soort situationeel leiderschap dus waarbij het vaak slimmer is om kennis van de buurman te lenen en snel en slim een nieuw product te maken, dan alles zelf willen ontwikkelen.

Steek onder water
Die tijd krijg je tegenwoordig domweg vaak niet meer. Kleine steek onder water richting topbestuurders van de auteurs: bonussen worden zelden of nooit gekoppeld aan innovatie. En ook HR heeft het volgens het duo niet begrepen. Die komen niet verder dan het openen van een oude trukendoos. Nee, dan 3M. Dat bedrijf eist nog altijd dat dertig procent van de omzet bestaat uit nieuwe of uit de laatste vier jaar gewijzigde producten. ‘Now we are talking!'
Zoals het een journalist betaamt, laat Bosma de boodschap keihard binnen komen. Op basis van gedegen onderzoek van Volberda. Waarmee het naast een inhoudelijk sterk boek ook een passend voorbeeld is van cocreatie, een essentieel onderdeel van hun eigen schijf van vijf.

Bron en meer informatie: Managementboek.nl.

Tip
Lees ook: Business Model Generatie.

Reageer op dit artikel