artikel

Afscheidscollege Van den Bosch: Managers moeten weer gaan managen

Leiderschap

Managers moeten niet meer als een soort verlengstuk van de markt worden gezien. De uitkleding van de managementfunctie tot een financiële functie heeft er toe geleid dat leiderschap los is komen te staan van de managementfunctie.

Afscheidscollege Van den Bosch: Managers moeten weer gaan managen

Dit stelt prof. dr. ing. Frans A.J. van den Bosch, hoogleraar Management Interfaces between Organisations and Environment aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University, in zijn afscheidsrede die hij op vrijdag 11 mei 2012 uitspreekt.

Geen verlengstuk van aandeelhouders
In zijn rede gaat Van den Bosch (zie foto) in op de vraag hoe wetenschappelijk onderzoek naar management kan bijdragen aan herstel van de geloofwaardigheid van managers, die als gevolg van de huidige financieel-economische crisis ter discussie is komen te staan. Hij stelt dat het doel van van management niet alleen in economische termen moet worden gedefinieerd. Ook moeten managers niet moeten worden beschouwd als uitvoerders van aandeelhoudersbelangen. Het doel van management is het creeeren van strategische waarde en in de managementfunctie moet meer aandacht komen voor niet-economische doelstellingen als innovatie en het motiveren van mensen, aldus Van den Bosch.

Eigen managementmodel kiezen
Ten slotte stelt hij dat managers een duidelijke keuze moeten maken voor een eigen managementmodel voor hun onderneming. Hierin moeten zij bestaande managementpraktijken niet als een gegeven beschouwen, maar steeds na blijven denken over veranderingen. Van den Bosch: 'Als managers weer gaan managen, kunnen zij hun maatschappelijke legitimiteit herwinnen en is de kans groot dat we tijdig uit de crisis komen'.

Over prof. dr. ing. Frans van den Bosch
Prof. dr. ing. Frans A.J. Van Den Bosch was tot 1 april 2012 hoogleraar Bedrijfskunde, i.h.b. het Management van ; Interfaces between Organizations and Environments'. Hij was voorzitter van de vakgroep Strategic Management & Entrepreneurship, Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Zijn onderzoek is gericht op het ontwikkelen van managementtheorieën voor organisaties en ondernemingen en op onderwerpen zoals strategische vernieuwingsprocessen, management innovatie en corporate governance. Van den Bosch is actief betrokken geweest in het bedrijfsleven en in de publieke sector, onder meer als vicevoorzitter van de Kamer van Koophandel Rotterdam en als lid van de gemeenteraad Rotterdam.

Tip
Lees ook het boek Managen = Gewoon Doen.

Reageer op dit artikel