artikel

Vier vereisten voor een succesvolle strategie

Leiderschap

Stuart Cross is in het Verenigd Koninkrijk een bekende kenner van strategievraagstukken. Volgens hem vereist het strategieproces snelheid, doortastendheid en volharding.

De vier aandachtspunten van Stuart Cross zijn:

1. Betrek het middenmanagement bij de strategie-ontwikkeling
Dit vermindert weerstanden in de implementatiefase, wat de weg baant voor creativiteit, betrokkenheid en energiek handelen. 

2. Vertaal de bedrijfsdoelen naar persoonlijke doelen
Stel een 'leiderschapsagenda' op bestaande uit prestatiedoelen die geformuleerd zijn als voor specifieke managers geldende taken. De betrokken managers weten zich dan gebonden aan bepaalde doelen, wat hun gevoel medeverantwoordelijk te zijn vergroot.

3. Het gaat om bottom-up oplossingen, niet om top-down initiatieven
Jeff Bezos, ceo van Amazon merkte eens op 'wees geconcentreerd op de visie, maar blijf flexibel tijdens de reis'. Dus wees gefixeerd op het wat (de doelen), maar dan wel met flexibiliteit wat betreft het hoe (de ingezette middelen). Geef de teams die het werk moeten doen vrijheid van handelen. Heel veel kennis ligt op de werkvloer. 

4. Wie wordt 'aannemer'?
Van belang is ook de link te borgen tussen enerzijds de door de top gekozen strategie en anderzijds de uitvoering ervan op het niveau van de werkvloer. Als model hiervoor kunnen we kijken naar de trits architect-aannemer-bouwvakker. De architect bedenkt het gebouw. De aannemer is verantwoordelijk voor het bouwen en helpt de visie van de architect te verwezenlijken. Maar hij op zijn beurt is afhankelijk van de vaardigheden van zijn personeel. Hij is de cruciale schakel, vervult hij deze rol als verbindend element niet goed, dan is dat te merken aan de kwaliteit van het gebouw.

Bron: MorganCross
Kijk ook op youtube.com/watch?v=-cAwIQJfsKw (over Peter Drucker)

Boekentip
Managementmodellen voor strategie en kwaliteit

Reageer op dit artikel