artikel

Managementboek van het Jaar: Leren samenwerken tussen organisaties!

Leiderschap

De winnaar van Managementboek van het Jaar 2013 is het Kluwer-boek Leren samenwerken tussen organisaties van Edwin Kaats en Wilfrid Opheij. Deze prijs werd op donderdag 18 april 2013 op feestelijke wijze uitgereikt door een onafhankelijke vakjury tijdens het 10-jarig jubileum van het Managementboekengala in de Rode Hoed te Amsterdam.

Managementboek van het Jaar: Leren samenwerken tussen organisaties!

‘Wij hadden al het gevoel dat dit onderwerp steeds meer in de aandacht komt te staan’, zeiden winnaars Kaats en Opheij. ‘Deze bekroning zal daar hopelijk aan bijdragen.’

De jury van het Managementboek van het Jaar 2013 kwam loftuitingen tekort voor het winnende boek, Leren samenwerken tussen organisaties. Voorzitter Philip Idenburg omschreef het als ‘een boek dat een compleet overzicht geeft van een belangrijk onderwerp, dat theorie en praktische voorbeelden op een functionele wijze weet te combineren, dat veel tools, modellen en checklists aan de lezer geeft om in hun eigen organisatie toe te passen en als een boek dat in de overtuiging van de jury in de toekomst bekend zal staan als hét handboek en naar alle waarschijnlijkheid magnum opus van deze auteurs’.

Verder prees de jury het boek om zijn leesbaarheid. Het is een pil van 495 pagina’s, maar ‘waar je het boek ook openslaat, je bent geboeid en hebt zin om verder te lezen’. De auteurs waren verguld met de prijs. Beiden zijn werkzaam bij adviesbureau Twynstra Gudde. Eerder stond hun boek ook al in de finale voor het Ooa Boek van het Jaar.

Toonaangevende prijs
De titel Managementboek van het Jaar geldt als toonaangevend in het vakgebied van management. Eerdere winnaars waren onder andere Jeroen Smit met Het drama Ahold en Menno Lanting met zijn bestseller Connect!. In 2013 werd Gedeeld leiderschap van Jelle Dijkstra en Paul-Peter Feld bekroond.

Voor de editie 2013 beoordeelde de jury ruim 250 boeken, wat resulteerde in een longlist met 64 titels. Uiteindelijk werd de winnaar gekozen uit de volgende shortlist:
De Conversation Company van Steven Van Belleghem, Groeimodellen van Yousri Mandour , Kris Brees en Roy Wenting, Samen slimmer van Maurits Kreijveld, Duurzaam ondernemen waarmaken van Rob van Tilburg, Rob van Tulder, Mara Francken en Andrea da Rosa, Leren samenwerken tussen organisaties van Edwin Kaats en Wilfrid Opheij.

Meer over het boek
Goed kunnen samenwerken is voor de toekomst van iedere organisatie van groot belang. Het aangaan van samenwerkingsrelaties tussen organisaties zoals een alliantie, netwerk, keten of een strategisch partnership blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn. Als u als bestuurder, toezichthouder, lijnmanager, alliantiemanager of adviseur een rol speelt in een samenwerkingsverband blijken er heel andere regels en logica aan de orde te zijn. Leren samenwerken tussen organisaties helpt om deze regels en logica te doorzien.

Voor een succesvolle samenwerking moet je als organisatie in staat zijn een deel van je autonomie of resultaatverwachting op te geven in het vertrouwen dat je er meer voor terugkrijgt. Dat is niet altijd gemakkelijk. Betrokkenen spreken niet dezelfde ‘taal’, hebben andere verwachtingen en interpreteren zaken verschillend. Dan helpt het een gemeenschappelijke bril op te zetten. Zo’n gemeenschappelijke bril biedt dit boek.
Over het Managementboek van het Jaar
De verkiezing van het Managementboek van het Jaar is een initiatief van Managementboek.nl. De eerste verkiezing van het Managementboek van het Jaar vond plaats in 2003. Sinds het ontstaan van het Managementboekengala in 2004 wordt deze toonaangevende prijs traditiegetrouw tijdens deze gelegenheid uitgereikt. De Rode Hoed is op deze avond een feestelijke ontmoetingsplaats voor auteurs, uitgevers en lezers van boeken die op zoveel momenten in het jaar managers en professionals ten dienste staan. De winnaar ontvangt een bronzen beeld, ontworpen door beeldhouwster Riky van Lint.
Meer: het Management boek van het Jaar en het juryrapport.

Reageer op dit artikel