artikel

Leve de middenmanager!

Leiderschap

Middenmanagers hebben niet zo'n beste naam in Nederland. Directieleden noemen hun middenkader soms een lemen laag, en medewerkers klagen nogal eens dat hun leidinggevenden geen verstand hebben van het werk en hen niet inspireren en waarderen. Heel onterecht, zegt auteur Arnold Blits. Kijk maar naar Duitsland, waar de middenmanager de spil vormt van het succesvolle bedrijfsleven.

Wij kunnen volgens Blits nog wat leren van onze Oosterburen, want bij ons wordt de positie van het middenmanagement steeds meer gereduceerd tot ‘meewerkend voormanschap'. Dat is een gevolg van de zogenaamde slimme managementsystemen waaruit het middenmanagement wordt weggesneden en van de nadruk op leiderschap. Beide fenomenen zijn in Nederland erg populair, maar ze leveren meestal weinig rendement op. Terwijl ‘de sergeant', zoals Blits de middenmanager noemt, nu juist de spil kan zijn in een succesvol bedrijf, degene voor wie de werknemers ‘het doen'. Bedrijven met sergeants winnen het namelijk bijna altijd van hun meer systeemgestuurde concurrenten. Alleen door het feit dat ze zo flexibel zijn, en doordat hun interne samenwerking zo vlekkeloos verloopt. (Geen wonder dat in geen enkele functie de werkdruk zo hoog is als onder middenmanagers, zoals blijkt uit recent onderzoek.)
Maar helaas: het middenmanagement is niet sexy anno 2013.

Meesterlijk
De klacht van Arnold Blits wordt in elk geval serieus genomen door Wim Schreuders, die al in 2011 een boek schreef over de belangrijke middenmanager (nieuwste druk mei 2013). In Meesterlijk Middenmanagement geeft hij aan wat zo iemand kan doen om het succes van zijn organisatie te vergroten, en hoe hij een meester in zijn vak kan worden en blijven.

Daarbij noemt hij vijf kenmerken die van een middenmanager een ‘meester-middenmanager' maken:
1. Talent
De meester-middenmanager is een entrepreneur pur sang, heeft organisatorisch talent, en is thuis in twee teams.
2. Focus op resultaat
De meester-middenmanager exploiteert zijn wil, is ‘van de inhoud', en is gedreven in zijn eigen ontwikkeling.
3. Zelf verantwoordelijk zijn
De meester-middenmanager managet verandering door eigen gedragsverandering, weet wat hij zelf niet kan en gaat zuinig om met zijn energie.
4. Niet praten, maar doen
De meester-middenmanager is authentiek en integer.
5. Van mensen houden
De meester-middenmanager is een dienend leider, die geniet van diversiteit en stuurt op het nemen van verantwoordelijkheid.

Publiek management
Wim Schreuders' nieuwe boek Meer door minder in het publieke domein gaat over de manager in het publieke domein. In deze sector zijn als gevolg van de recessie de verwachtingen momenteel hoog, maar de budgetten zeer beperkt. De managers zijn er de sleutelfiguren voor een Nederland dat in de publieke sector ‘meer door minder' moet realiseren. Zij zijn degenen die leidinggeven aan de ‘prestatiedoorbraken' (Schreuders noemt dit zo om duidelijk te maken dat het niet gaat om verbetering in de marge, maar om grote stappen vooruit) die publieke organisaties de komende jaren dienen te realiseren. Dat stelt nieuwe en zwaardere eisen aan managers. Managers moeten onder ogen zien dat zij actor zijn, dat het om hun eigen gedrag gaat en dat zij dus zelf verantwoordelijk zijn. Zij hebben de sleutel zelf in handen en hebben niemand nodig om die sleutel om te draaien.
In het boek zit een zelftest waarmee een manager kan bepalen hoe hij ervoor staat en waarmee hij een persoonlijk actieplan kan ontwerpen.

Bron: Managementboek.nl.

Reageer op dit artikel