artikel

De 3 top frustraties van leidinggevenden

Leiderschap

Wat staat er bovenaan het frustratielijstje van leidinggevenden? 48% benoemt het niet-efficiënte samenwerken. Het feit dat medewerkers onvoldoende verantwoordelijkheid en initiatief nemen staat op de tweede plaats

De 3 top frustraties van leidinggevenden

Karin van Zuilen (Senz) en Frans Bouman (Boumankracht) vroegen begin 2013 naar de frustraties en de wensen van leidinggevenden. Teams uit 261 bedrijven gaven gehoor gegeven aan hun oproep om de survey ‘de bottlenecks binnen teams’ in te vullen. Hieronder vindt u een aantal verrassende uitkomsten.

Frustraties

Topfrustraties zijn er zeker. Bovenaan de lijst staat het niet-efficiënte samenwerken; maar liefst 48% benoemt dit.  Met als goede tweede het feit dat medewerkers onvoldoende verantwoordelijkheid en initiatief nemen. Gebrek aan focus en het onder druk staan van de positie blijken andere belangrijke bronnen van ergernis. Er wordt spontaan vaak aangegeven dat de frustratie bij de veranderende omgeving ligt. En, niet verrassend, bij het ontbreken van tijd.

Het lijstje met topfrustraties van leidinggevenden ziet er dus als volgt uit:

  1. niet efficiënt samenwerken;
  2. onvoldoende verantwoordelijkheid en initiatief bij de medewerkers;
  3. gebrek aan focus en het ontbreken van richting; en het onder druk staan van de positie.

Wensenlijstje

Ook hebben we deze managers gevraagd wat ze zo graag zouden willen bereiken dat ze er onmiddellijk actie op willen nemen.
De grootste twee wensen van managers zijn:

  1. het doorvertalen van de strategie in de hoofden en het gedrag van de medewerkers;
  2. het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid door medewerkers

Het lijkt erg moeilijk te zijn om ieder zijn beste beentje te laten voorzetten. En dan ook nog in de gewenste richting. Een nummer 1 marktpositie behalen wordt slechts in 10% van de gevallen als prioriteit nagestreefd. Ook het het laten stijgen van de klanttevredenheid en het makkelijker krijgen van klanten scoort laag bij de wensen.

De verbetering van interne factoren lijkt veel belangrijker te zijn voor leidinggevenden dan het verbeteren van de marktpositie. Een interessant gegeven. En ook logisch als je het vanuit de breinkennis bekijkt. Het zijn de interne problemen waar ze de hele dag mee worden geconfronteerd. En we weten uit onderzoek dat mensen eerder een probleem oplossen dan dat ze een toekomstvisie nastreven.

Onderscheidend vermogen

De leidinggevenden hebben ook gescoord op het onderscheidend vermogen van hun bedrijf. Meer dan een kwart van de leidinggevenden zegt dat het niet duidelijk is hoe hun bedrijf zich onderscheidt van de concurrent. Dat geldt ook voor 30% van de medewerkers. Opvallend is dat uit de antwoorden van degenen die hun bedrijf wel onderscheidend vinden, niet altijd blijkt dat het ook echt onderscheidend is. Hier is dus nog heel veel winst te behalen voor bedrijven.

Strategie

17% van de leidinggevenden geeft hun team een onvoldoende voor het volgen van de strategie. Gemiddeld wordt er een 7,5 gescoord. De respondenten zeggen dat ze dit relatieve hoge cijfer geven, omdat er steeds meer bewustzijn komt om een cultuuromslag te maken. Uitzonderingen daargelaten. Het idee dat het vooruit gaat, maakt de huidige situatie acceptabel. Meer dan 30% van de medewerkers geeft de organisatie een onvoldoende voor het aangeven van richting en de strategie. Twintig procent hiervan geeft zelfs een 1.

Kortom: Er is nog veel te doen. Leidinggevenden worstelen met een veranderende markt en het verliezen van kostbare tijd aan samenwerkingsproblematiek. Wat het tij kan keren is een duidelijke richting, die door ieder in het bedrijf wordt omarmd, gevoeld en uitgedragen. Intern beginnen dus. Pas dan kan de klant ook voelen waar je voor staat.

Bron: Frans Bouman, Boumankracht (auteur van het boek ‘Ondernemend leiderschap’) en Karin van Zuilen, Senz (auteur van de gratis cursus ‘Meer tijd en energie in 5 stappen‘ om expert te worden op jouw gebied).

Boekentips

Reageer op dit artikel