artikel

Vrouwen zien zichzelf vaak niet als leider

Leiderschap

Zelfs als ceo's een actief beleid voeren om meer vrouwelijke managers te benoemen, slagen zij daar vaak niet in. Ondanks positieve discriminatie, mentoring en trainingsprogramma's zien de vrouwen zichzelf niet als leiders.

De zogeheten tweede generatie 'gender bias' is volop aanwezig in organisaties en in de maatschappij als geheel. Vrouwen moeten geloofwaardigheid creëren in een cultuur die nog altijd verdeeld is over hoe en wanneer vrouwen hun autoriteit moeten laten gelden.
Als leiderschap moet blijken uit gedrag dat vooral met mannen geassocieerd wordt, is de conclusie vaak dat vrouwen niet geschikt zijn voor leidinggevende functies. Bovendien bestaat de neiging managers te kiezen waar men zich mee kan identificeren, waardoor invloedrijke mannen al snel kiezen voor andere mannen.

Drie maatregelen
Drie maatregelen kunnen de gender diversiteit vergroten. Ten eerste, wijs zowel mannen als vrouwen op het bestaan van de tweede generatie gender bias. Ten tweede, creëer functies waarin vrouwen kunnen groeien. Laat ten slotte het leiderschap van vrouwen duidelijk worden uit hun acties en niet uit de perceptie van anderen.

Bron: ProfNews, gebaseerd op: Harvard Business Review.

Boekentip: Leiderschap in organisaties.

Reageer op dit artikel