artikel

Leren van een generaal: oefening en vertrouwen

Leiderschap

Voor velen staat de krijgsmacht bekend als een logge, hiërarchische organisatie die weinig flexibel is. Toch zijn er twee belangrijke aspecten waarin de krijgsmacht zich positief onderscheidt ten opzichte van het bedrijfsleven. Ten eerste is er heel veel vertrouwen in de kennis en kunde van de collega’s, vertrouwen dat is opgebouwd door – punt twee – veel gezamenlijke training en opleiding.

Leren van een generaal: oefening en vertrouwen

De hoogste militair van ons land, generaal Tom Middendorp, was voordat hij bevelhebber van de hele krijgsmacht werd, commandant tijdens de missie in Afghanistan. Ook toen was hij al generaal, maar ging geregeld mee op patrouille. Tijdens die patrouilles was de sergeant die het voertuig bestuurde waar de generaal inzat de baas. Bij incidenten wees de sergeant de generaal zijn plek en vertelde de sergeant wat de generaal moest doen. En als er bij een gevecht luchtsteun nodig was, dan regelde de zogenaamde Forward Air Controller (vaak een luitenant) die luchtsteun. De generaal vertrouwde erop dat dit goed gebeurde, net zoals alle andere militairen erop vertrouwden dat dit goed gebeurde. En dat terwijl hun leven er letterlijk van afhing.

Dat vertrouwen komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat vertrouwen in elkaar komt door een combinatie van uitgebreide selectie, en uitgebreide training en opleiding. De selectie gebeurt in het sollicitatieproces waar naast het beoordelen van CV en diploma’s uitgebreide keuringen plaatsvinden, waarin wordt onderzocht of een potentiële militair mentaal geschikt is voor het bedrijf. En er wordt al geselecteerd op voor Defensie belangrijke waarden als moed, doorzettingsvermogen, teamgeest, eerlijkheid en trouw.

Die waarden lopen als rode draad door de krijgsmacht. Je kunt bij wijze van spreken nog zo’n goede schutter zijn, die fysiek top is en goed kan functioneren onder stress, als je niet eerlijk bent, kun je alsnog vertrekken. Zo iemand heeft een verkeerde bloedgroep, stellen militairen dan. Als je fysiek niet zo sterk bent als anderen, maar je stelt je loyaal op naar het team, je zet ondanks alles door en bent eerlijk, dan heb je wel een goede bloedgroep, en blijf je bij het bedrijf. Waarden zijn dus erg belangrijk binnen de krijgsmacht.

Doordat die waarden zo belangrijk zijn, en doordat er zo veel met elkaar getraind wordt, durven militairen van hoog tot laag het aan, om zelf in levensbedreigende situaties volledig op anderen te vertrouwen, ook al zijn die anderen veel lager in rang.

Dat trainen en oefenen werpt op momenten dat het er echt om draait, zijn vruchten af. Iedereen weet wie wat op welke manier moet doen. Zelfs de bevelsstructuur is daarop ingericht. Als generaal Middendorp het bevel geeft om een gebied te veroveren, zegt hij wat er moet gebeuren. Hoe het moet gebeuren laat hij over aan de lagere commandanten. En dat werkt door tot het laagste niveau. Als een groepscommandant (een groep bestaat uit 10 man) bezig is – als onderdeel van het grote geheel – met het veroveren van dat gebied, dan luistert hij naar zijn mannen. Als zijn sluipschutter of zware-machinegeweerschutter zegt dat die plek de beste plek voor hem is, past de groepscommandant zijn plan daarop aan. Want die schutters zijn de specialisten. En specialisten zijn er om naar te luisteren.

Binnen het bedrijfsleven is er gelukkig ook aandacht voor trainen en opleiden. Veel bedrijven hebben voor hun werknemers zelfs een persoonlijk opleidingsopleidingsbudget, wat natuurlijk een goede zaak is. Desondanks gebeurt het weinig dat een hele afdeling – inclusief manager dus – samen een opleiding of training volgt, die toegespitst is op het samenwerken op toppunten van drukte. Terwijl daar juist grote winst valt te behalen op het gebied van samenwerking en het leren kennen van  elkaars sterke en zwakke punten. Juist met zulke trainingen bouw je vertrouwen op, zodat je als manager op het moment suprême niet bezig hoeft te zijn met vertellen hoe iedereen iets moet doen, maar erop kunt vertrouwen dat het gebeurt, terwijl je zelf ook een bijdrage levert aan de operationele output.

Zet als manager dus in op het meer gezamenlijk oefenen voor de kritieke punten binnen het functioneren van jouw team. En dat is meer dan 1x per jaar een middagje teambuilden op de bowlingbaan.

Reageer op dit artikel